تفاوت میان نسخه‌های «بحث:موتور حاج محمود»

DTK01 صفحهٔ بحث:موتور حاج محمود را به بحث:موتور جمعه منتقل کرد: تغییر نام روستا بر اساس تقسیمات کشوری
(DTK01 صفحهٔ بحث:موتور حاج محمود را به بحث:موتور جمعه منتقل کرد: تغییر نام روستا بر اساس تقسیمات کشوری)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)