تفاوت میان نسخه‌های «پرمه (مشهد)»

DTK01 صفحهٔ پرمه (مشهد) را به پرمه منتقل کرد: کاربرد دیگر پیدا نشد
(DTK01 صفحهٔ پرمه (مشهد) را به پرمه منتقل کرد: کاربرد دیگر پیدا نشد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)