تفاوت میان نسخه‌های «فضای مجازی»

←‏جغرافیای سایبر: دستور زبان اصلاح شد
(←‏مدل ارتباطات جدید: دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(←‏جغرافیای سایبر: دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
 
==جغرافیای سایبر==
"«جغرافیا نوتویا"» (Papadimitriou ، 2006) در مورد تعامل پیچیدهپیچیدهٔ فرهنگهایفرهنگ‌های سایبر و فضای جغرافیایی نظریهنظریه‌پردازی پردازی می کندمی‌کند. این تعامل چندین جنبهجنبهٔ فلسفی و روانشناختی دارد. (Papadimitriou ، 2009).
 
==مدل ارتباطات جدید==