تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:جعبه کاربر/ویکی‌پروژه کیک»

صفحه‌ای تازه حاوی «{|cellspacing="0" style="border:solid #ffb466 1px; width:240px; background: #ffe456; margin:1px" |style="width:45px;height:45px;background:...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{|cellspacing="0" style="border:solid #ffb466 1px; width:240px; background: #ffe456; margin:1px" |style="width:45px;height:45px;background:...» ایجاد کرد)
برچسب: افزودن تگ‌های خالی
(بدون تفاوت)