سید محمدجواد ذاکر طباطبایی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن مطلب
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| فعالیت =
| ناشر =
| شاگرد = حسین عینی فرد، سید علی مؤمنی، حمید علیمیعلیمی، پویا صمدی مقدم
| اندازه_تصویر =
| نام_اصلی = میر محمد جواد ذاکر طباطبایی
۲۸

ویرایش