تفاوت میان نسخه‌های «علی میرزا ظل‌السلطان»

حذف ۲ برچسب
(حذف بند خالی پیوند به بیرون)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(حذف ۲ برچسب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
{{حق تکثیر مشکوک}}
{{منبع نامعتبر|تاریخ=فوریه ۲۰۱۴}}
{{جعبه اطلاعات حاکم
| نام = علی میرزا ظل‌السلطان