تفاوت میان نسخه‌های «اثر ترموالکتریکی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ ماه پیش
(اضافه کردن بندهای دیگر که ترجمه نشده بودند.)
 
 
== اثر پِلتیِه ==
وقتی یک جریان الکتریکی در طورطول یک مدار ترموکوپل جاری می شود، حرارت از یک سو خارج شده و به سوی دیگر جذب می شود. اثر پلتیه حضور گرما یا سرما در یک نقطه اتصال الکتریکی بین دو هادی است که در سال 1834 توسط فیزیکدان فرانسوی [[ژان شارل آتاناز پلتیه]] مشاهده شد<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=سالنامه های فیزیک و شیمی|زبان=فرانسوی}}</ref>. وقتی که جریان بین دو هادی A و B متصل به هم عبور می کند، حرارت در یک محل اتصال ممکن است ایجاد شده و یا از یک محل اتصال رانده شود. حرارت پلتیه تولید شده در هر واحد زمانی برابر است با:
 
<math>\dot{Q} = (\Pi_\text{A} - \Pi_\text{B}) I,</math>
کاربر ناشناس