تفاوت میان نسخه‌های «سوباشی»

←‏سایت سوباشی: ویکی سازی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏سایت سوباشی: ویکی سازی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== سایت سوباشی ==
سایت راداری سوباشی واقع در ارتفاعات سوباشی مشرف بر روستای سوباشی یکی از مهمترین سایتهای راداری ایران در زنجیره پدافندهوایی این کشور می‌باشد. در زمان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ سایت راداری فوق ضمن رهگیری هواپیماهای عراقی ، کنترل و هدایت هواپیماهای ورودی و خروجی به مرزهای غرب کشور، کنترل آتش سایتهای موشکی ارتش و سپاه، کنترل آتش پدافند هوایی مستقر در منطقه (زمینی، هوایی …)، اعلام وضعیت (سفید، زرد یا قرمز) به ۱۳ استان کشور (حدود۸۰در صداز جمعیت ایران) را برعهده داشت. با توجه به موارد فوق، عراقیها شدیداً در تلاش بودند که سایت راداری فوق را مورد حمله مستقیم و انهدام قرار دهند.
عراقی‌ها با ۱۵۷ مرحله حمله به سایت فوق واستفاده از موشکهای ضدرادار در مختل کردن عملکرد سایت فوق تلاش کردند و این سایت نهایتاً در پنجم مرداد سال ۶۷ و بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط جنگنده‌های عراقی منهدم شد. موشک هوا به زمینی که از فاصله ای دور شلیک شده بود اتاق عملیات سایت سوباشی را منهدم کرد و ۱۹ نفر از کارکنان در همان لحظه بهکشته شهادت رسیدندشدند.
 
== منابع ==