تفاوت میان نسخه‌های «عبدالملک بن مروان»

بدون خلاصه ویرایش
(أصلح نوشتار به نوشتار قابل استناد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
| همسر ۳ = فاطمه بنت هشام
| کاخ =
| دودمان = [[امویانمروانیان]]
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =
کاربر ناشناس