تفاوت میان نسخه‌های «عبدالملک بن مروان»

بدون خلاصه ویرایش
(برگردانی به نسخه ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ پاتریشیا67)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری واگردانی دستی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| همسر ۳ = فاطمه بنت هشام
| کاخ =
| دودمان = [[امویان ، شاخه امویان]]
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =
کاربر ناشناس