تفاوت میان نسخه‌های «تشبیه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
 
== ارکان تشبیه ==
تشبیهشبیه را به چهار رکن: مشبه، مشبه‌ٌبه، ادات تشبیه و وجه شبه تقسیم کرده‌اند که مشبه و مشبه‌ٌبه را که در اصطلاح طرفین تشبیه می‌نامند، دو رکن اصلی تشبیه به شمار می‌آیند.
 
۱-مشبّه: کلمه‌ای است که آن را به چیز یگر مانند کرده‌اند.یا کلمه ای است که چیزی به آن مانند شده‌است.
کاربر ناشناس