تفاوت میان نسخه‌های «خسرو امیرصادقی»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: ساده لوح⟸ساده‌لوح (فیلم ۱۳۷۰)|ساده‌لوح، شتابزده⟸شتاب‌زده (فیلم ۱۳۷۰)|شتاب‌زده، برگ و باد⟸برگ و باد (فیلم)|برگ و باد
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: ساده لوح⟸ساده‌لوح (فیلم ۱۳۷۰)|ساده‌لوح، شتابزده⟸شتاب‌زده (فیلم ۱۳۷۰)|شتاب‌زده، برگ و باد⟸برگ و باد (فیلم)|برگ و باد)
 
* [[سهراب ]](۱۳۷۸)
* [[عشق طاهر]] (۱۳۷۸)
* [[سادهساده‌لوح لوح(فیلم ۱۳۷۰)|ساده‌لوح]] (۱۳۷۰)
* [[شتابزدهشتاب‌زده (فیلم ۱۳۷۰)|شتاب‌زده]] (۱۳۷۰)
* [[شقایق]] (۱۳۷۰)
* [[رانده شده]] (۱۳۶۸)
* [[گردباد]] (۱۳۶۴)
* [[آشیانه مهر]] (۱۳۶۳)
* [[برگ و باد (فیلم)|برگ و باد]] (۱۳۶۳)
* [[حادثه]] (۱۳۶۳)
* [[سیاه راه ]](۱۳۶۳)