تفاوت میان نسخه‌های «ژان ماری گوستاو لوکلزیو»

* ''آوای گرسنگی''، ترجمه مهتاب صبوری، نشر افراز، سال ۱۳۹۶
* دورگردی و داستان‌های دیگر، ترجمه دکتر سعیده شکوری، نشر افراز، سال۱۳۹۶
* بیایان , ترجمه سمیرا بیات , انتشارات باران خرد , سال 1399
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس