تفاوت میان نسخه‌های «گاهشمار اچمی»

ابرابزار
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(ابرابزار)
 
{{بدون منبع}}
{{ویکی‌سازی}}
<div style="border:1px solid #ccc; background: #fff; border-right:3px solid #ccc; border-bottom:3px solid #ccc; text-align: center; padding:3px; float:left; font-size: smaller; line-height: 1.3; margin-right: 4px; width: 75px;">
<div style="background: #a2a9b1; color: #f8f9fa;">'''امروز'''</div>
'''[[{{CURRENTDAYNAME}}]]'''
{{سخ}}...............{{سخ}}
[[۱ مهر]]
 
[[xiY۱۳۹۹]]}} {{#time: [[هجری خورشیدی|خورشیدی]]}}
تاریخ امروز اچمی (بعثتی): '''{{روز اَچُمی}} {{سال اَچُمی}} اَچُمی خورشیدی پیغمبری''' برابر است با ''{{تاریخ خورشیدی}} و {{تاریخ میلادی}}''.
----
{{روز اَچُمی}}
 
{{سال اَچُمی}}
'''گاهشمار اچمی''' یا ''تقویم شفاهی خودمونی'' یک تقویم کشاورزی جنوبی است که در [[مردم اچمی|مناطق اچمی]] جنوب ایران و البته در ادبیات کشورهای حوزه [[خلیج فارس]] رواج دارد. آغاز سال خودمونی نیمه بهمن ماه یا پانزدهمین روز پس از لحظه حلول برج دلو است.
اَچُمی
----
[[۲۲ سپتامبر]]
 
[[Y۲۰۲۰]] [[میلادی]]}}
----
[[۴ صفر]]
 
[[xmY۱۴۴۲ (قمری)|xmY۱۴۴۲]] [[گاه‌شماری هجری قمری قراردادی|قمری]]}}</div>
 
'''گاهشمار اچمی''' یا ''تقویم شفاهی خودمونی'' یک تقویم خورشیدی کشاورزی جنوبی است که در [[مردم اچمی|مناطق اچمی]] جنوب ایران و البته در ادبیات کشورهای حوزه [[خلیج فارس]] رواج دارد. آغاز سال خودمونی نیمه بهمن ماه یا پانزدهمین روز پس از لحظه حلول برج دلو است.
 
گاهشمار اچمی یک تقویم خورشیدی مانند [[تقویم هجری خورشیدی]] است با این تفاوت که مبدأ آن بعثت پیامبر اسلام بوده که در نیمه [[برج دلو]] (۱۴ یا ۱۵ بهمن) تحویل شده و [[۱۵ بهمن|پانزدهم بهمن]] اولین روز آنست.
 
تاریخ امروز اچمی (بعثتی): '''{{روز اَچُمی}} {{سال اَچُمی}} اَچُمی خورشیدی پیغمبری''' برابر است با ''{{تاریخ خورشیدی}} و {{تاریخ میلادی}}''.
 
== تطابق سال اچمی با هجری خورشیدی ==
{| class="wikitable sortable"
|+تطابق سال اچمی با هجری خورشیدی
== آغاز گاهشماری ==
{{بهمن}}
[[15۱۵ بهمن|'''پانزدهم بهمن''']] نخستین روز ''ماه ''نئ بهار'' و آغاز گاهشماری اچمی است. سراغازسرآغاز تقویم شفاهی خودمونی برخلاف [[تقویم هجری خورشیدی]] و [[تقویم هجری قمری]] برپایه [[بعثت]] [[پیامبر اسلام]] است نه [[هجرت]] پیامبر اسلام و شروع تقویم در سال اول بعثت برابر [[۶۱۰ (میلادی)|ششصد و دهم پس از میلاد مسیح]] در نظر گرفته می‌شود.
 
== لحظه تحویل سال ==
تحویل سال اچمی پانزده روز پس از حلول [[برج دلو]] یا با رسیدن خورشید به نیمه دلو انجام می‌گیرد که معمولاً در بعدظهر چهارده بهمن یا قبل از ظهر پانزدهم بهمن می‌باشد. در هرصورت اولین روز سال اچمی پانزدهم بهمن ماه (نخستین روز ماه ''نئ بهار'') می‌باشد.
 
<div style="border:1px solid #ccc; background: #fff; border-right:3px solid #ccc; border-bottom:3px solid #ccc; text-align: center; padding:3px; float:left; font-size: smaller; line-height: 1.3; margin-right: 4px; width: 75px;">
<div style="background: #a2a9b1; color: #f8f9fa;">'''امروز'''</div>
'''[[{{CURRENTDAYNAME}}]]'''
{{سخ}}...............{{سخ}}
{{#time:[[xij xiF]]
 
[[xiY]]}} {{#time: [[هجری خورشیدی|خورشیدی]]}}
----
{{روز اَچُمی}}
 
{{سال اَچُمی}}
اَچُمی
----
{{#time: [[j F]]
 
[[Y]] [[میلادی]]}}
----
{{#time: [[xmj xmF]]
 
[[xmY (قمری)|xmY]] [[گاه‌شماری هجری قمری قراردادی|قمری]]}}</div>
چنانچه حلول [[برج دلو]] در ساعتی پیش از دوازده رخ دهد، روز پانزدهم بهمن ماه هم نخستین روز سال اچمی است و هم روز تحویل سال؛ ولی اگر در ساعتی پس از ساعت دوازده رخ دهد چهاردهمین روز از [[برج دلو]] روز تحویل سال بوده و نخستین روز ''ماه نئ بهار'' پانزدهم [[بهمن]] خواهد بود.
 
== کبیسه گری ==
در همه تقویم‌های خورشیدی [[سال کبیسه]] وجود دارد؛ هر سالی که در تقویم هجری شمسی کبیسه باشد، سال معادل آن در سومیندومین ماه خود یعنی ''لالهتاره زاربار'' یک روز بیشتر خواهد داشت.
 
== ماه‌های اچمی ==
# نئ بهارنئ‌بهار:۳۱روزه؛ ۳۰روزه؛ از [[15۱۵ بهمن|پانزدهم بهمن]] تا [[14۱۴ اسفند|پانزدهمچهاردهم اسفند]]
# تاره بارتاره‌بار:۳۰روزه؛ ۲۹یا۳۰روزه؛ از [[16۱۵ اسفند|شانزدهمپانزدهم اسفند]] تا [[16۱۴ فروردین|شانزدهمچهاردهم فروردین]] (در سال کبیسه ۳۰روزه خواهد بود)
# لاله زارلاله‌زار:۲۹روزه ، در سال کبیسه ۳۰ روزه؛۳۱روزه؛ از [[17۱۵ فروردین|هفدهمپانزدهم فروردین]] تا [[14۱۴ اردیبهشت|چهاردهم اردیبهشت یا پانزدهم اردیبهشت]]
# جئ رومهجئ‌رومه: ۳۱روزه؛ از [[15۱۵ اردیبهشت|پانزدهم اردیبهشت]] تا [[14۱۴ خرداد|چهاردهم خرداد]]
# تشباد: ۳۱روزه؛ از [[15۱۵ خرداد|پانزدهم خرداد]] تا [[14۱۴ تیر|چهاردهم تیر]]
# چل پسینیچل‌پسینی: ۳۱روزه؛ از [[15۱۵ تیر|پانزدهم تیر]] تا [[14۱۴ مرداد|چهاردهم امرداد]]
# خمینه: ۳۱روزه؛ از [[15۱۵ مرداد|پانزدهم امرداد]] تا [[14۱۴ شهریور|چهاردهم شهریور]]
# مغبول: ۳۱روزه؛ از [[15۱۵ شهریور|پانزدهم شهریور]] تا [[14۱۴ مهر|چهاردهم مهر]]
# کشتزار: ۳۰روزه؛ از [[15۱۵ مهر|پانزدهم مهر]] تا [[14۱۴ آبان|چهاردهم آبان]]
# تش خشارتش‌خشار: ۳۰روزه؛ از [[15۱۵ آبان|پانزدهم آبان]] تا [[14۱۴ آذر|چهاردهم آذر]]
# سومینه: ۳۰روزه؛ از [[15۱۵ آذر|پانزدهم آذر]] تا [[14۱۴ دی|چهاردهم دی]]
# بروبار: ۳۰روزه؛ از [[15۱۵ دی|پانزدهم دی]] تا [[14۱۴ بهمن|چهاردهم بهمن]]
 
[[رده:گاه‌شمارها]]