تفاوت میان نسخه‌های «آرتور کریستنسن»

اصلاح کلمه الکترونیکی، به الکترونیک.
(ابرابزار)
(اصلاح کلمه الکترونیکی، به الکترونیک.)
* گویش سمنان – ترجمه احسان ابراهیمیان، و ویرایش و حواشی حمید رضا حسن‌زاده توکلی، سمنان، ۱۳۸۹ش. این اثر که در ۱۹۱۵م در کپنهاگ منتشر شده‌است، نخستین اثر کریستن سن درباره گویشهای ایرانی است. چند صفحه از این رساله را محمد جعفر محجوب در ۱۳۳۶ش ترجمه و در مجله یغما چاپ کرده بوده‌است. آثار دیگری ازکریستین سن که اخیراً به زبان فارسی ترجمه و در این متن ذکر نشده بدین قرار است:
* شاعران و متفکران اسلامی، ترجمه سعید سهیلی، انتشارات پرسش آبادان ۱۳۹۶، و انتشارات فروغ/ آلمان ۱۳۹۲.
* ایران کهن و ایران نو (سفرنامه کریستین سن به ایران) ترجمه سعید سهیلی انتشارالکترونیکی،انتشارالکترونیک، به آدرس: saxo.dk
* ایران در زمان سامانیان، کریستین سن، ترجمه سعید سهیلی، انتشاراتانتشار الکترونیکیالکترونیک به آدرس: saxo.dk
* رساله شعر درباری و دربارهای شعر، کریستین سن، ترجمه سعید سهیلی،انتشاراتسهیلی،انتشار الکترونیکیالکترونیک به آدرس: saxo.dk
 
== پانویس ==