تفاوت میان نسخه‌های «عبدالملک بن مروان»

باکس اطلاعات نظامی: مروانیان زیرشاخه امویان نیست. مروانیان رقیب آل بویه و کرد بودند. حذف مطلب غیر معتبر
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(باکس اطلاعات نظامی: مروانیان زیرشاخه امویان نیست. مروانیان رقیب آل بویه و کرد بودند. حذف مطلب غیر معتبر)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری برگردانده‌شده
| همسر ۳ = فاطمه بنت هشام
| کاخ =
| دودمان = [[امویان]]، شاخه [[مروانیان]]
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =