تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زبان‌های رسمی»

←‏A: ابرابزار
(←‏A: ابرابزار)
 
'''[[Aja-Gbe language|Aja-Gbe]]''':
* [[بنین]] (aیک national languageزبان alongملی همراه با [[Anii language|Anii]], [[Bariba language|Bariba]], [[Biali language|Biali]], [[Boko language|Boko]], [[Dendi language|Dendi]], [[Fon language|Fon-Gbe]], [[Foodo language|Foodo]], [[زبان فولانی]]، [[Gen language|Gen-Gbe]], [[Lukpa language|Lukpa]], [[Mbelime language|Mbelime]], [[Nateni language|Nateni]], [[Tammari language|Tammari]], [[Waama language|Waama]], [[Waci Gbe language|Waci-Gbe]], [[Yobe language|Yobe]], [[Yom language|Yom]], [[Pherá language|Xwela-Gbe]], [[زبان یوروبایی]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]] است)
 
'''[[زبان اکانی]] ([[Akuapem Twi]], [[Asante dialect|Asante Twi]], [[Fante dialect|Fante]])''':
* [[غنا]] (aیک government-sponsoredزبان languageتحت حمایت alongدولت همراه با [[زبان اوه‌ای]]، [[Dagaare language|Dagaare]], [[زبان داگبانی]]، [[زبان دانگمه]]، [[زبان گا]]، [[Gonja language|Gonja]], [[Kasem language|Kasem]], [[Nzema language|Nzema]], theزبان official language isرسمی [[زبان انگلیسی]] است)
 
'''[[زبان آلبانیایی]]''':
* [[آلبانی]]<ref>{{Cite web |url=http://www.president.al/english/pub/kushtetuta.asp |title=Article 14. Albanian Constitution |access-date=6 May 2012 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120618164246/http://www.president.al/english/pub/kushtetuta.asp |archive-date=18 June 2012 |url-status=dead |df=dmy-all}}</ref>
* [[کوزوو]] (همراه با [[زبان صربی]]){{Efn|The sovereignty of Kosovo is disputed. See [[International recognition of Kosovo]].}}<ref>[http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=2,247 Article 5. Kosovo Constitution] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131121073327/http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=2,247 |date=21 November 2013}}</ref>
* {{محدوده نیازمند یادکرد|text=[[مونته‌نگرو]] (inدر [[Ulcinj Municipality|Ulcinj]])}}
* [[مقدونیه شمالی]] (همراه با [[زبان مقدونی]])<ref>{{Cite web |url=https://europeanwesternbalkans.com/2019/01/15/albanian-becomes-second-official-language-macedonia/|title=Albanian becomes the second official language in Macedonia|date=15 January 2019|access-date=3 April 2020|website=European Western Balkans}}</ref>
 
* [[اتیوپی]]<ref>[http://www.servat.unibe.ch/icl/et00000_.html Article 5. Ethiopian Constitution]</ref>
 
'''[[Anii language|Aniiآنی]]''':
* [[بنین]] (aیک national languageزبان alongملی همراه با [[Aja-Gbe language|Aja-Gbe]], [[Bariba language|Bariba]], [[Biali language|Biali]], [[Boko language|Boko]], [[Dendi language|Dendi]], [[Fon language|Fon-Gbe]], [[Foodo language|Foodo]], [[زبان فولانی]]، [[Gen language|Gen-Gbe]], [[Lukpa language|Lukpa]], [[Mbelime language|Mbelime]], [[Nateni language|Nateni]], [[Tammari language|Tammari]], [[Waama language|Waama]], [[Waci Gbe language|Waci-Gbe]], [[Yobe language|Yobe]], [[Yom language|Yom]], [[Pherá language|Xwela-Gbe]], [[زبان یوروبایی]]، theزبان official languages isرسمی [[زبان فرانسوی]] است)
 
'''[[زبان عربی]]''' (see alsoهمچنین [[Listفهرست ofسرزمین‌هایی countriesکه whereزبان Arabicرسمی‌شان isعربی anاست]] officialرا language]]ببینید):
* [[الجزایر]] (withهمراه Berberبا بربری)
* [[بحرین]]
* [[چاد]] (همراه با [[زبان فرانسوی]])
* [[لیبی]]
* [[مالی]] (همراه با [[زبان طوارقی]] و [[زبان فرانسوی]])
* [[موریتانی]] (withبا severalزبان nationalهای languagesملی پرشمار: [[زبان فولانی]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]])
* [[مراکش]] (withهمراه Berberبا بربری)<ref name=Maroc/>
* [[نیجر]] (همراه با [[زبان فرانسوی]]، [[Buduma language|Buduma]], [[زبان فولانی]]، [[Gourmanché language|Gourmanché]], [[زبان هوسه]]، [[زبان کنوری]]، [[Songhay language|Songhay]]-[[Zarma language|Zarma]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], [[Tasawaq language|Tasawaq]], [[Tebu language|Tebu]])<ref name="Niger">[http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/niger-loi-2001-037-LNG.htm Loi n° 2001-037 du 31 décembre 2001 fixant les modalités de promotion et de développement des langues nationales]</ref>
* [[عمان]]
* [[قطر]]
* [[عربستان سعودی]]
* [[سومالی‌لند]] (همراه با [[زبان انگلیسی]] و [[زبان سومالیایی]];، independenceاستقلالش isمورد disputedمناقشه است)
* [[سومالی]] (همراه با [[زبان سومالیایی]])
* [[سودان]] (همراه با [[زبان انگلیسی]])
'''[[زبان ارمنی]]''':
* [[ارمنستان]]<ref>{{Cite web|url=http://www.president.am/en/constitution-2015|title=Armenian Constitution (article 20, English Translation)}}</ref>
* [[جمهوری آرتساخ]]<ref>{{Cite web |url=http://www.nkr.am/en/constitution/9/ |title=Article 15. Constitution of the Nagorno-Karabakh Republic |access-date=18 February 2012 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130129122520/http://www.nkr.am/en/constitution/9/ |archive-date=29 January 2013 |url-status=dead}}</ref> (independenceاستقلالش disputedمورد مناقشه است)
 
'''[[زبان آسامی]]''':
* India[[هند]] (withبا 21۲۱ otherزبان regionalمحلی languages,دیگر and همراه باو [[زبان انگلیسی]] asبه aعنوان linkزبان languageپیوندی)
 
'''[[زبان آیمارا]]''':
* [[بولیوی]] (همراه با [[زبان اسپانیایی]]، [[زبان کچوا]]، [[زبان گوارانی]] andو 33۳۳ otherزبان languagesدیگر)<ref name=Bolivia>[http://bolivia.justia.com/nacionales/nueva-constitucion-politica-del-estado/primera-parte/titulo-i/capitulo-primero/#articulo-5 Artículo 5. Constitución Política del Estado]</ref>
* [[پرو]] (همراه با [[زبان اسپانیایی]] و [[زبان کچوا]] andو otherسایر languagesزبان‌ها)<ref name=Peru>[http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/demo/coleccion00000.htm/tomo00001.htm/sumilla00002.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_INDICE7 Artículo 48. Constitución Política del Perú]</ref>
 
'''[[زبان ترکی آذربایجانی]]''':