تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زبان‌های رسمی»

 
'''[[Aja-Gbe language|Aja-Gbe]]''':
* [[بنین]] (یک زبان ملی همراه با [[Anii language|Anii]], [[Bariba language|Bariba]], [[Biali language|Biali]], [[Boko language|Boko]], [[Dendi language|Dendi]], [[Fon language|Fon-Gbe]], [[Foodo language|Foodo]], [[زبان فولانی]]، [[Gen language|Gen-Gbe]], [[Lukpa language|Lukpa]], [[Mbelime language|Mbelime]], [[Nateni language|Nateni]], [[Tammari language|Tammari]], [[Waama language|Waama]], [[Waci Gbe language|Waci-Gbe]], [[Yobe language|Yobe]], [[Yom language|Yom]], [[Pherá language|Xwela-Gbe]], [[زبان یوروبایی]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]] است)
 
'''[[زبان اکانی]] ([[Akuapem Twi]], [[Asante dialect|Asante Twi]], [[Fante dialect|Fante]])''':
* [[غنا]] (یک زبان تحت حمایت دولت همراه با [[زبان اوه‌ای]]، [[Dagaare language|Dagaare]], [[زبان داگبانی]]، [[زبان دانگمه]]، [[زبان گا]]، [[Gonja language|Gonja]], [[Kasem language|Kasem]], [[Nzema language|Nzema]], زبان رسمی [[زبان انگلیسی]] است)
 
'''[[زبان آلبانیایی]]''':
 
'''[[Anii language|آنی]]''':
* [[بنین]] (یک زبان ملی همراه با [[Aja-Gbe language|Aja-Gbe]], [[Bariba language|Bariba]], [[Biali language|Biali]], [[Boko language|Boko]], [[Dendi language|Dendi]], [[Fon language|Fon-Gbe]], [[Foodo language|Foodo]], [[زبان فولانی]]، [[Gen language|Gen-Gbe]], [[Lukpa language|Lukpa]], [[Mbelime language|Mbelime]], [[Nateni language|Nateni]], [[Tammari language|Tammari]], [[Waama language|Waama]], [[Waci Gbe language|Waci-Gbe]], [[Yobe language|Yobe]], [[Yom language|Yom]], [[Pherá language|Xwela-Gbe]], [[زبان یوروبایی]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]] است)
 
'''[[زبان عربی]]''' (همچنین [[فهرست سرزمین‌هایی که زبان رسمی‌شان عربی است]] را ببینید):