تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زبان‌های رسمی»

←‏M: ابرابزار
(←‏M: ابرابزار)
 
'''[[زبان مالایی]]''':
* [[مالزی]] (withهمراه زبان رسمی دفاکتوبا [[زبان انگلیسی]] به عنوان زبان رسمی دفاکتو)
* [[برونئی]]
* [[سنگاپور]] (withهمراه English,با انگلیسی، [[زبان چینی]] و [[زبان تامیلی]])<ref name=Singapore/>
* [[اندونزی]] (aیک standardizedگویش localمحلی dialectمعیار ofمالایی Malay,در butاندونزی treatedبه asنام the[[زبان separateاندونزیایی]] languageرسمی in Indonesiaاست)<ref name=Indonesia/>
 
'''[[Malinke language|Malinke]]''':
 
'''[[زبان مالتی]]''':
* [[مالت]] (withهمراه Englishبا انگلیسی)
 
'''[[Mamara language|Mamara]]''':
 
'''[[Manding languages|Manding]] ([[زبان مندیکا]]، [[Malinke language|Malinke]])''':
* see ''[[#B|Bambara]]'', ''[[#D|Dioula]]'', ''[[#M|Malinke]]'', ''[[#M|Mandinka]]''
 
'''[[زبان مندیکا]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]]، [[Jola language|Jola]], [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Mandjak language|Mandjak]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]]، [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Mankanya language|Mankanya]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]]، [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان مانکس]]''':
* [[جزیره من]] (withهمراه Englishبا انگلیسی)
 
'''[[زبان مائوری]]''':
* نیوزیلند (همراه با انگلیسی و زبان اشاره نیوزیلند)
* New Zealand (with English and New Zealand Sign Language)
 
'''[[زبان مارشالی]]''':
* [[جزایر مارشال]] (همراه با [[زبان انگلیسی]])
 
'''[[کریول موریسی]]'''
Mauritian Creole
* [[موریس]]
 
 
'''[[زبان مولداویایی]]'''
* [[مولداوی]] (identicalشبیه toبه [[زبان رومانیایی]];، definedدر asقانون Moldovanاساسی inمولداوی، theمولداویایی Moldovanنامیده constitutionشده‌است)<ref name=Moldova>[http://www.e-democracy.md/en/legislation/constitution/i/ Article 13. Constitution of the Republic of Moldova]</ref>
* [[ترانس‌نیستریا]] ([[Moldovan Cyrillic alphabet|Cyrillicالفبای alphabetسیریلیک]] isکاربرد used;دارد؛ withبا Russianروسی andو Ukrainian;اوکراینی؛ استقلالش مورد مناقشه است)<ref name=Transnistria>[http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=644 Article 12. Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublica]</ref>
 
'''[[زبان مغولی]]''':
 
'''[[Mossi language|Mossi]]''':
* [[بورکینافاسو]] (یک زبان ملی همراه با [[Dioula language|Dioula]], [[زبان فولانی]] و سایر زبان‌ها,زبان‌ها، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
=== N ===