تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان بوکان»

}}
 
== مردم شناسی ==
=== اقلیت‌های قومی و مذهبی ===
از جمعیت این شهرستان، طبق آنچه که فرمانداری بوکان ارائه کرده‌است، در سال ۱۳۹۲ بیش ۹۳ درصد و در نقاط شهری ۹۲ درصد و در نقاط روستایی ۹۷ درصد را مسلمانان تشکیل می‌دهند.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.bookan-ag.ir/tabid/936/Default.aspx?PageContentID=87 |عنوان=جغرافیایی انسانی-دین و مذهب |ناشر=روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان |تاریخ= |تاریخ بازبینی=پنجم آبان ۱۳۹۳ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150923193850/http://www.bookan-ag.ir/tabid/936/Default.aspx?PageContentID=87 |archivedate=۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵ |dead-url=yes}}</ref> در شهرستان بوکان، تاکنون هیچ گونه آماری از اقلیت‌های قومی و مذهبی آن در دسترس عموم قرار نگرفته‌است.