تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان بوکان»

براساس [[سرشماری]] سال ۱۳۹۵ شمسی، جمعیت شهرستان بوکان بالغ بر ۲۵۱٬۴۰۹ نفر بوده‌است، که از این تعداد ۱۹۳٬۵۰۱ نفر ساکن در شهر [[بوکان]] و شهر[[سیمینه]] با ۱٬۳۴۵ نفر جمعیت و تعداد ۵۶٬۵۶۳ نفر در نقاط روستایی ساکن می‌باشند.
 
مرکز این شهرستان، پنجاه‌دومین شهر بزرگ ایران براساس آمارهای رسمی سال ۱۳۹۵ به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد وب |url=http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-1904&srt=1pnn&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=1pnn |title=نسخه آرشیو شده |accessdate=۲۸ آوریل ۲۰۱۳ |archiveurl=https://archive.is/20130428165739/http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-1904&srt=1pnn&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=1pnn |archivedate=۲۸ آوریل ۲۰۱۳ |dead-url=no}}</ref><ref name="archive.is">{{یادکرد وب |url=http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-106&srt=1pnn&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=1pnn |title=نسخه آرشیو شده |accessdate=۵ ژانویه ۲۰۱۳ |archiveurl=https://archive.is/20130105080941/http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-106&srt=1pnn&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=1pnn |archivedate=۵ ژانویه ۲۰۱۳ |dead-url=no}}</ref><ref name="archive.is"/><ref name="آمار">{{یادکرد وب |url=http://www.amar.org.ir/portal/faces/public/census85/census85.natayej/census85.abadipage |title=پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران |accessdate=۲۹ ژوئیه ۲۰۰۷ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090805171526/http://www.amar.org.ir/portal/faces/public/census85/census85.natayej/census85.abadipage |archivedate=۵ اوت ۲۰۰۹ |dead-url=yes}}</ref>شهرستان بوکان دارای ۲۰۱ روستا است که از این تعداد ۲۵ روستای آن متروکه و تنهاکمتر ۱۸۰از ۱۷۵ روستای آن دارای سکنه است.
 
== پیشینه ==