تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Dalba»

درود. [[استلا ایمانوئل|مقاله مذکور]] را چندین بار کاربر wikimostafa انتقال داده است من هرچه به او توضیح می دهم که شکل صحیح تلفظ آن به صورت ستلا ایمانیوئل است باز حرف خودشان را می زنند. دربحث او هم پیامی گذاشتم اما پاسخگو نیست و به جنگ ویرایشی خود (انتقال صفحه) ادامه می دهد. لطفا صفحه را به ستلا ایمانیوئل منتقل نمایید. (جهت توضیح: یک تناقض فاحش و آن اینکه کلمه Immanuel را که باید به صورت ایمانیوئل نوشت ، به صورت امانوئل (Emmanuel) نوشته است.) موارد غلط تلفظی دیگر هم دارند که نیازی نیست توضیح دهم. با تشکر از شما. [[کاربر:پخش مطلب|پخش مطلب]] ([[بحث کاربر:پخش مطلب|بحث]]) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۰ (UTC)
:درود. به نظر می‌رسد در منابع فارسی از او با عنوان «استلا امانوئل» بیشتر یاد کرده‌اند.[https://per.euronews.com/2020/07/29/donald-trump-retweet-video-of-doctor-who-believes-in-reptilian-humans][https://www.independentpersian.com/node/75261/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF][https://www.asriran.com/fa/news/739903/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3] با این فرض به نظرم مطابق [[وپ:رایج]] باید از همین صورت استفاده کرد؛ ولو با تلفظ دقیق آن در زبان مادریش همخوانی نداشته باشد. [[User:Dalba|‏Dalba]] ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۲ (UTC)
{{پینگ|Dalba}} جناب دالبا. یک سوال درباره [[دواین جانسون|این مقاله]]. در هزاران سایت و خبرگزاری و وبلاگ نام وی به صورت دواین جانسون آمده اما آن را چند مدت پیش به تلفظ دقیق آن یعنی دوئین جانسون انتقال دادند. [[کاربر:پخش مطلب|پخش مطلب]] ([[بحث کاربر:پخش مطلب|بحث]]) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۴۹ (UTC)