تفاوت میان نسخه‌های «اثر شترمرغ»

تصحیح مقالات
(اصلاح منابع)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
(تصحیح مقالات)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
== نقد ==
مطالعه ای توسط اسوتلانا قرزی (2014) هیچ تلاشی قابل درک توسط سرمایه گذاران برای نادیده گرفتن یا جلوگیری از اطلاعات منفی نشان نداد ، اما در عوض دریافت که "سرمایه گذاران نظارت بر سبد سهام خود را به دنبال بازده مثبت و منفی روزانه بازار افزایش می دهند، رفتاری مشابه میرکت بیش هوشیار به جای شترمرغ سر در شن فرو برده". آنها این پدیده را "اثر [[دم‌عصایی|میرکت]] " لقب دادند.
 
=== مقالات ===
*{{Cite journal |last1=Galai|first1=Dan|last2=Sade|first2=Orly|journal=[[Journal of Business]]|volume=79|title=The "Ostrich Effect" and the Relationship between the Liquidity and the Yields of Financial Assets|year=2006|issue=5 |pages=2741–2759|jstor=10.1086/505250|ssrn=431180|url=http://orly-sade.huji.ac.il/?q=node/29|ref=harv|doi=10.1086/505250}}
*{{cite journal|last1=Karlsson|first1=Niklas|last2=Loewenstein|first2=George|last3=Seppi|first3=Duane|title=The ostrich effect: Selective attention to information|journal=Journal of Risk and Uncertainty|date=2009|volume=38|issue=2|pages=95–115|doi=10.1007/s11166-009-9060-6|url=http://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/OstrichEffect.pdf|ref=harv|url-status=bot: unknown|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160316225228/http://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/OstrichEffect.pdf|archivedate=2016-03-16}}
*{{cite journal|last1=Gherzi|first1=Svetlana|last2=Egan|first2=Daniel|last3=Stewart|first3=Neil|last4=Haisley|first4=Emily|last5=Ayton|first5=Peter|title=The meerkat effect: Personality and market returns affect investors' portfolio monitoring behaviour|journal=Journal of Economic Behavior & Organization|date=2014|volume=107|pages=512–526|doi=10.1016/j.jebo.2014.07.013|ref={{harvid|Gherzi et al.|2014}}|doi-access=free}}
*{{cite journal|last1=Sicherman|first1=Nachum|last2=Loewenstein|first2=George|last3=Seppi|first3=Duane J.|last4=Utkus|first4=Stephen P.|title=Financial Attention|journal=Review of Financial Studies|date=2016|volume=29|issue=4|pages=863–897|doi=10.1093/rfs/hhv073|ssrn=2120955|ref=harv|doi-access=free}}
 
== منابع ==
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =//https://en.wikipedia.org/wiki/Ostrich_effect|عنوان = Ostrich effect|زبان =انگلیسی}}
 
=== مقالات ===
*{{Cite journal |last1=Galai|first1=Dan|last2=Sade|first2=Orly|journal=[[Journal of Business]]|volume=79|title=The "Ostrich Effect" and the Relationship between the Liquidity and the Yields of Financial Assets|year=2006|issue=5 |pages=2741–2759|jstor=10.1086/505250|ssrn=431180|url=http://orly-sade.huji.ac.il/?q=node/29|ref=harv|doi=10.1086/505250}}
*{{cite journal|last1=Karlsson|first1=Niklas|last2=Loewenstein|first2=George|last3=Seppi|first3=Duane|title=The ostrich effect: Selective attention to information|journal=Journal of Risk and Uncertainty|date=2009|volume=38|issue=2|pages=95–115|doi=10.1007/s11166-009-9060-6|url=http://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/OstrichEffect.pdf|ref=harv|url-status=bot: unknown|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160316225228/http://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/OstrichEffect.pdf|archivedate=2016-03-16}}
*{{cite journal|last1=Gherzi|first1=Svetlana|last2=Egan|first2=Daniel|last3=Stewart|first3=Neil|last4=Haisley|first4=Emily|last5=Ayton|first5=Peter|title=The meerkat effect: Personality and market returns affect investors' portfolio monitoring behaviour|journal=Journal of Economic Behavior & Organization|date=2014|volume=107|pages=512–526|doi=10.1016/j.jebo.2014.07.013|ref={{harvid|Gherzi et al.|2014}}|doi-access=free}}
*{{cite journal|last1=Sicherman|first1=Nachum|last2=Loewenstein|first2=George|last3=Seppi|first3=Duane J.|last4=Utkus|first4=Stephen P.|title=Financial Attention|journal=Review of Financial Studies|date=2016|volume=29|issue=4|pages=863–897|doi=10.1093/rfs/hhv073|ssrn=2120955|ref=harv|doi-access=free}}
[[رده:استعاره از پرندگان]]
[[رده:سوگیری‌های شناختی]]
۲۶۰

ویرایش