تفاوت میان نسخه‌های «داریوش بزرگ»

به نسخهٔ 29815443 از Shahnamk (بحث) برگردانده شد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر برگردانده‌شده
(به نسخهٔ 29815443 از Shahnamk (بحث) برگردانده شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
| image = Darius In Parse.JPG
| caption =
| succession = [[شاهنشاه]] [[شاهنشاهی هخامنشی|پادشاه هخامنشیان]]
| succession1 =[[فرعون|فرعون مصر]]
| reign = ۵۲۲–۴۸۶ پیش از میلاد (۳۶ سال)
| reign1 = ۵۲۲–۴۸۶ پیش از میلاد (۳۶ سال)
| predecessor = [[گئومات]]{{سخ}}[[بردیا]]
| predecessor1 = [[گئومات]]{{سخ}}[[بردیا]]
| successor = [[خشایارشا]]
*| successor1 = [[خشایارشا]]
| full name =
| spouse = [[آتوسا]]{{سخ}}[[#خانواده|همسران دیگر]]
| spouses = {{flat list|
| issue = [[#خانواده|فهرست]] را ببینید
* [[آتوسا]]
| house = [[هخامنشیان]] [[File:Standard of Cyrus the Great (Achaemenid Empire).svg|20px]]
* [[آرتیستون]]
* [[فراتاگون]]
* [[پارمیس]]
* [[فیدیما]]
* رته‌بامه}}
| issue = {{flat list|
* [[آرتوبازان]]
* [[آریابیگنه]]
* [[آریامنش]]
* [[خشایارشا]]
* [[ویشتاسپ (پسر داریوش و آتوسا)|ویشتاسپ]]
* [[هخامنش (ساتراپ)|هخامنش]]
* [[ماسیشته (ساتراپ)|ماسیشته]]
* [[گئوبروه (پسر داریوش)|گئوبروه]]
* [[آرشام (پسر داریوش)|آرشام]]
* [[ابروکومس]]
* [[هیپرانت]]
* [[آریامرد]]
* [[ارته‌زوستر (دختر داریوش)|ارته‌زوستر]]
* [[ماندانا (دختر داریوش)|ماندانا]]
* [[پاندوساشا (دختر داریوش)|پاندوساشا]]}}
| house = [[هخامنشیان]]
| father = [[ویشتاسپ (هخامنشی)|ویشتاسپ]]
| house = [[هخامنشیان]]
| father = [[ویشتاسپ (هخامنشی)|ویشتاسپ]]
| mother = روزگونه
 
== سیاست دینی ==
داریوش همه دین‌ها را به یک چشم می‌نگریست و از تعصب دینی رویگردان بود. در نتیجه، همه تابعانش از آزادی دینی برخوردار بودند. داریوش حتی دستور داد که هر ملتی، قوانین دینی و اخلاقی خود را گرد آورد و بنویسد، و بر مبنای سنن و قوانین خود رفتار کند. بدین سان هر جامعه مذهبی یا هر ملتی که به‌طور رسمی شناخته شده بود، قانون نامه‌ای تهیه کرد.<ref>{{پک|شاپور شهبازی|1389|ک=جهانداری داریوش بزرک|ص=119}}</ref>
بدین سان هر جامعه مذهبی یا هر ملتی که به‌طور رسمی شناخته شده بود، قانون نامه‌ای تهیه کردند.<ref>{{پک|شاپور شهبازی|1389|ک=جهانداری داریوش بزرگ.
ص=119}}</ref>
 
== لشکرکشی‌های داریوش بزرگ ==
۳۴٬۵۹۴

ویرایش