تفاوت میان نسخه‌های «اصول دین»

۲ ویرایش 5.117.197.42 (بحث) برگردانی شد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری برگردانده‌شده
(۲ ویرایش 5.117.197.42 (بحث) برگردانی شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== اعتقاد ==
بنا به شیعه، اعتقاد به اصول دین باید از روی تحقیق باشد، نه [[تقلید]].<ref>سجادی، سید جعفر. فرهنگ معارف اسلامی</ref> کسی که به اصول دین ما است اعتقاد ندارد، از دین بیرون است. در آغاز مبرخیبرخی از رساله‌های عملیه از اصول دین سخن رفته‌است. [[توحید]]، [[نبوت]] و [[معاد]] اصول مشترک دین [[اسلام|اسلام‌اند]] و دو اصل [[امامت]] و [[عدل]] از مسلّمات مذهب [[شیعه|شیعه‌اند]] (اصول مذهب) و هر کس به آن‌ها ایمان ندارد از مذهب [[شیعه]] بیرون است گر چه از [[اسلام]] بیرون نیست.<ref>آموزش دین، ۱۸</ref>
 
== اصول [[شیعه|تشیع]] ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
== کسانی که این ها را درست کردند ==
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=فرهنگ معارف اسلامی |نویسنده=سجادی، سید جعفر |ترجمه= |ناشر=شرکت مؤلفان و مترجمان ایران |شهر=تهران |کوشش= |ویرایش= |صفحه= |سال= |شابک=}}
* محمد خطیبی و دیگران، ''فرهنگ شیعه''، انتشارات زمزم هدایت، ۱۳۸۵، شابک: ۷- ۷۳- ۸۷۶۹- ۹۶۴