تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زبان‌های رسمی»

 
'''[[زبان سانگو]]'''
* Sao Pauloan Brazilian Portuguese (Portugues)
* [[جمهوری آفریقای مرکزی]] (همراه با [[زبان فرانسوی]])<ref name=CAR>[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126770.pdf Article 18. Constitution de la République Centrafricaine]</ref>
 
'''[[Sena language|Sena]]''':
* [[زیمبابوه]] asبه عنوان ''Chirbaweچیرباوه'' (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان شونا]]، [[Northern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان چوایی]]، [[Kalanga language|Kalanga]], [[زبان‌های خویسان]]، [[Nambya language|Nambya]], [[Ndau dialect|Ndau]], [[Zimbabwean sign languages|Zimbabwean sign language]], [[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]], [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]])<ref name="Zimbabwe"/>
 
'''[[زبان صربی]]''':
* [[صربستان]]
* [[بوسنی و هرزگوین]] (withهمراه Bosnian,با Croatianبوسنیایی و کرواتی) (''de factoدفاکتو'')<ref name="FootittKelly2012p108"/>
* [[کوزوو]] (استقلالش مورد مناقشه است؛ withهمراه Albanianبا آلبانیایی)
 
'''[[زبان سرر]]''':
 
'''[[زبان سینهالی]]''':
* [[سری‌لانکا]] (همراه با [[زبان تامیلی]]، andو همراه با [[زبان انگلیسی]] asبه aعنوان linkزبان languageپیوندی)
 
'''[[زبان اسلواکی]]''':
* [[جیبوتی]] (همراه با [[زبان عربی]]، [[زبان فرانسوی]]، [[زبان عفار]])
* [[سومالی]] (همراه با [[زبان عربی]])
* [[سومالی‌لند]] (همراه با عربی andو English;انگلیسی؛ استقلالش مورد مناقشه است)
 
'''[[Songhay language|Songhay]]-[[Zarma language|Zarma]]''':
 
'''[[زبان سوتو]]''':
* [[لسوتو]] (withهمراه Englishبا انگلیسی)
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، Englishانگلیسی, [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
 
'''[[زبان اسپانیایی]]''':
* [[آرژانتین]] (de factoدفاکتو)
* [[بولیوی]] (همراه با [[زبان آیمارا]]، [[زبان کچوا]]، [[زبان گوارانی]]، andو 33 otherزبان languagesدیگر)<ref name=Bolivia/>
* [[شیلی]]
** [[جزیره ایستر]] (همراه با [[زبان رپا نویی]])
* [[کوبا]]
* [[جمهوری دومینیکن]]
* [[اکوادور]] (de factoدفاکتو)
* [[السالوادور]]
* [[گینه استوایی]] (همراه با [[زبان فرانسوی]] و [[زبان پرتغالی]])
* [[گواتمالا]]
* [[هندوراس]]
* مکزیک (دفاکتو)
* Mexico (de facto)
* [[نیکاراگوئه]]
* [[پاناما]]
* [[پاراگوئه]] (همراه با [[زبان گوارانی]])<ref name=Paraguay/><ref>{{Cite web|url=https://www.constituteproject.org/constitution/Paraguay_2011.pdf?lang=en|title=Constitution of Paraguay 1992|last=|first=|date=|website=|access-date=}}</ref>
* [[پرو]] (همراه با [[زبان آیمارا]]، [[زبان کچوا]] و سایر زبان‌ها)<ref name=Peru/>
* Spainاسپانیا<ref>[http://www.senado.es/constitu_i/indices/consti_ing.pdf Section 3. Spanish Constitution]</ref> ([[Aranese language|Araneseآرانی]],، [[زبان باسکی]]، [[زبان کاتالان]]، و [[زبان گالیسی]] areنیز co-officialدر برخی مناطق یکی از زبان inهای someرسمی regionsهستند)
* [[Spanishایالات languageمتحده in the United States|United Statesآمریکا]] (in the US territory ofدر [[پورتوریکو]])
* [[اروگوئه]] (de factoدفاکتو)
* [[ونزوئلا]]
* [[صحرای غربی]] (همراه با [[زبان عربی]])
 
'''[[زبان سواحلی]]''':
* [[کنیا]] (withهمراه Englishبا انگلیسی)<ref>[http://www.parliament.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=79 Article 7. The Constitution of Kenya (2010)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120504064750/http://www.parliament.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=79 |date=4 May 2012}}</ref>
* [[رواندا]] (with English, French and Kinyarwanda)
* [[تانزانیا]] (de factoدفاکتو; withهمراه با Englishانگلیسی)
* [[اوگاندا]] (sinceاز 2005; withهمراه Englishبا انگلیسی)
 
'''[[زبان سوازی]]''':
* [[اسواتینی]] (withهمراه Englishبا انگلیسی)
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، Englishانگلیسی, [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
 
'''[[زبان سوئدی]]''':
* سوئذ
* Sweden
* [[فنلاند]] (همراه با [[زبان فنلاندی]])
* [[جزایر الند]] (monolinguallyتک‌زبانه Swedishسوئدی) (anیک [[Autonomousاستان entity|autonomous]]خودمختار province underتحت [[فنلاندحاکمیت]] [[حاکمیتفنلاند]])
 
'''[[Syenara language|Syenara]]''':