تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زبان‌های رسمی»

(←‏S: ابرابزار)
 
'''[[فارسی تاجیکی]]''':
* [[تاجیکستان]] (aگونه‌ای variantاز ofفارسی Persianکه writtenبه inسیریلیک Cyrillicنوشته می‌شود)<ref name=Tajikistan>[http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan003670.htm Article 2. Constitution of Tajikistan]</ref>
 
'''[[زبان تاگالوگ]]''':
* ''see '''[[#Fف|Filipinoفیلیپینی]]''' را ببینید''
 
'''[[زبان طوارقی]]''':
 
'''[[زبان تامیلی]]''':
* Indiaهند (withبا 21 otherزبان languages,دیگر andو همراه با [[زبان انگلیسی]] asبه aعنوان linkزبان languageپیوندی)
* [[سنگاپور]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان چینی]] و [[زبان مالایی]])<ref name=Singapore/>
* [[سری‌لانکا]] (همراه با [[زبان سینهالی]]، andو همراه با [[زبان انگلیسی]] asبه aعنوان linkزبان languageپیوندی)
 
'''[[Tammari language|Tammari]]''':
 
'''[[زبان تلوگو]]''':
* Indiaهند (با ۲۱ زبان محلی دیگر و [[زبان انگلیسی]] به عنوان زبان پیوندی){{citation needed|date=April 2013}}
 
'''[[زبان تتومی]]''':
 
'''[[زبان توک پیسین]]''':
* [[پاپوآ گینه نو]] (withهمراه Englishبا andانگلیسی Hiriو Motuهیری موتو)
 
'''[[Toma language|Toma]]''':
 
'''[[زبان شنگانی]]''':
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، Englishانگلیسی, [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
 
'''[[زبان تسوانا]]''':
* [[بوتسوانا]] (withهمراه Englishبا انگلیسی)
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، Englishانگلیسی, [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
* [[زیمبابوه]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان شونا]]، [[Northern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان چوایی]]، [[Sena language|Chirbawe]], [[Kalanga language|Kalanga]], [[زبان‌های خویسان]]، [[Nambya language|Nambya]], [[Ndau dialect|Ndau]], [[Zimbabwean sign languages|Zimbabwean sign language]], [[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]], [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]])<ref name="Zimbabwe"/>
 
* [[ترکیه]]
* [[قبرس]] (همراه با [[زبان یونانی]])<ref name=Cyprus/>
* [[قبرس شمالی]] (independenceاستقلالش disputedمورد مناقشه است)
 
'''[[زبان ترکمنی]]''':