تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زبان‌های رسمی»

=== B ===
'''[[Balanta language|Balanta]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]]، [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان بامبارایی]]''':
 
'''[[Bassari language|Bassari]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]]، [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Bedik language|Bedik]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]]، [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان بلاروسی]]''':
'''[[زبان چکی]]''':
* [[جمهوری چک]]
* [[اسلواکی]] (قانون می گویدمی‌گوید که اگر فردی به زبان چکی در یک موسسهمؤسسه در اسلواکی سخن بگوید؛ باید با او به گونه‌ای رفتار شود که گویی به اسلواکیایی سخن می گویدمی‌گوید)
 
=== D ===
 
'''[[Dioula language|Dioula]]''':
* [[بورکینافاسو]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Mossi language|Mossi]] و سایر زبان‌ها,زبان‌ها، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Escarpment Dogon|Dogon]]''':
* [[گویان]]
* [[هنگ کنگ]] (همراه با [[کانتونی]] و [[چینی ماندارین]])
* هند (با 22۲۲ زبان محلی)
* [[جمهوری ایرلند]] ("زبان دوم رسمی"; همراه با [[زبان ایرلندی]])<ref name=Ireland/>
* [[جامائیکا]]
* [[لیبریا]]
* [[مالاوی]] (همراه با [[زبان چوایی]])
* [[مالزی]] (زبان رسمی دفاکتو همراه با [[زبان مالایی]])<ref name="Malaysia">[[Constitution of Malaysia#Article 152 - National Language و سایر زبان‌ها|Article 152 - National Language و سایر زبان‌ها,زبان‌ها، Constitution of Malaysia]]</ref>
* [[مالت]] (همراه با [[زبان مالتی]])
* [[جزایر مارشال]] (همراه با [[زبان مارشالی]])
* [[موریس]] (همراه با [[زبان فرانسوی]])<ref name=Mauritius>[http://www.gov.mu/portal/site/AssemblySite/menuitem.ee3d58b2c32c60451251701065c521ca/?content_id=4cb54555fc808010VgnVCM100000ca6a12acRCRD#parliament Article 49. Constitution of Mauritius] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090302063320/http://www.gov.mu/portal/site/AssemblySite/menuitem.ee3d58b2c32c60451251701065c521ca/?content_id=4cb54555fc808010VgnVCM100000ca6a12acRCRD |date=2 March 2009}}</ref>
* [[ایالات فدرال میکرونزی]]
* [[نامیبیا]] (آفریکانس,آفریکانس، آلمانی و اوشیوامبو نیز رایجند)<ref>{{Citation|url=http://www.servat.unibe.ch/icl/wa00000_.html
|title=Namibia - Constitution
|publisher=servat.unibe.ch/icl (International Constitutional Law collection)
* [[بلژیک]] (زبان رسمی همراه با [[زبان هلندی]] و [[زبان آلمانی]])
:تنها زبان رسمی در:
:* [[والونی]] (به جز [[Land_of_Eupen|Canton of Eupen]] و [[Belgian_Eifel|Canton of Sankt Vith]] که [[زبان آلمانی]] رسمی است)
:یکی از زبان‌های رسمی در:
:*[[بروکسل]] (همراه با [[زبان هلندی]])
* [[نیجر]] (همراه با [[زبان عربی]]، [[Buduma language|Buduma]], [[زبان فولانی]]، [[Gourmanché language|Gourmanché]], [[زبان هوسه]]، [[زبان کنوری]]، [[Songhay language|Songhay]]-[[Zarma language|Zarma]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], [[Tasawaq language|Tasawaq]], [[Tebu language|Tebu]])<ref name="Niger"/>
* [[رواندا]] (با انگلیسی و کینیارواندا)
* [[سنگال]] (با زبان‌های ملی پرشماری همچون: [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]]، [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]])
* [[سیشل]] (همراه با [[Seychellois Creole]] و [[زبان انگلیسی]])
* [[سوئیس]] (''زبان ملی و رسمی'' همراه با [[زبان آلمانی]]، [[زبان ایتالیایی]] و [[زبان رومانش]])<ref name=":0">{{Cite web |url=https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html#a4 |title=CC 101 Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999, Art. 4 National languages |date=1 January 2018 |location=Berne, Switzerland |type=official site |publisher=The federal Council |access-date=2018-12-05}}</ref>
'''[[زبان فولانی]]''':
* [[بنین]] (یک زبان ملی همراه با [[Aja-Gbe language|Aja-Gbe]], [[Anii language|Anii]], [[Bariba language|Bariba]], [[Biali language|Biali]], [[Boko language|Boko]], [[Dendi language|Dendi]], [[Fon language|Fon-Gbe]], [[Foodo language|Foodo]], [[Gen language|Gen-Gbe]], [[Lukpa language|Lukpa]], [[Mbelime language|Mbelime]], [[Nateni language|Nateni]], [[Tammari language|Tammari]], [[Waama language|Waama]], [[Waci Gbe language|Waci-Gbe]], [[Yobe language|Yobe]], [[Yom language|Yom]], [[Pherá language|Xwela-Gbe]], [[زبان یوروبایی]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[بورکینافاسو]] (یک زبان ملی همراه با [[Dioula language|Dioula]], [[Mossi language|Mossi]] و سایر زبان‌ها,زبان‌ها، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[گینه]] (یک زبان ملی همراه با [[Kissi language|Kissi]], [[Kpelle language|Kpelle]], [[Malinke language|Malinke]], [[Susu language|Susu]], [[Toma language|Toma]], [[Oniyan language|Oniyan]], [[Wamey language|Wamey]], زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان بامبارایی]]، [[Bomu language|Bomu]], [[Bozo language|Bozo]], [[Escarpment Dogon|Dogon]], [[Mamara language|Mamara]], [[Songhay language|Songhay]], [[Soninke language|Soninke]], [[Syenara language|Syenara]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[موریتانی]] (یک زبان ملی همراه با [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، زبان رسمی [[زبان عربی]])
* [[نیجر]] (همراه با [[زبان فرانسوی]]، [[زبان عربی]]، [[Buduma language|Buduma]], [[Gourmanché language|Gourmanché]], [[زبان هوسه]]، [[زبان کنوری]]، [[Songhay language|Songhay]]-[[Zarma language|Zarma]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], [[Tasawaq language|Tasawaq]], [[Tebu language|Tebu]])<ref name="Niger"/>
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[عربی حسانی]]، [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
=== G ===
* [[سوئیس]] (''زبان ملی و رسمی'' همراه با [[زبان فرانسوی]]، [[زبان ایتالیایی]] و [[زبان رومانش]])<ref name=":0"/>
 
:''زبان رسمی'' در 21۲۱ کانتون:
:*17۱۷ تا از [[کانتون‌های سوئیس]] (تک‌زبانه [[زبان آلمانی]])
:*[[کانتون گراوبوندن]] (همراه با [[زبان ایتالیایی]] و [[زبان رومانش]])
:*[[کانتون برن]] (همراه با [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان هندی]]''':
* هند ("زبان رسمی کشور"; همراه با انگلیسی;انگلیسی؛ 21۲۱ زبان محلی رسمی دیگر [[زبان آسامی]]، [[زبان بنگالی]]، [[زبان بودو]]، [[زبان دوگری]]، [[زبان گجراتی]]، [[زبان کانارا]]، [[زبان کشمیری]]، [[زبان کونکانی]]، [[زبان مایتهیلی]]، [[زبان مالایالم]]، [[زبان مانیپوری]]، [[زبان مراتی]]، [[زبان نپالی]]، [[زبان اوریه]]، [[زبان پنجابی]]، [[زبان سانسکریت]]، [[زبان سانتالی]]، [[زبان سندی]]، [[زبان تامیلی]]، [[زبان تلوگو]] و [[زبان اردو]]<ref>{{Cite web|url=http://www.axistranslations.com/translation-article/national-lanuages-of-india-list.html|title = Axis Translations|date = |accessdate = 3 March 2015|website = Axis Translations|publisher = |last = |first =}}</ref> هستند)<ref name=India>{{Cite web |url=http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/Const.Pock%202Pg.Rom8Fsss(23).pdf |title=Part XVII. Constitution of India |access-date=3 September 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150928073022/http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/Const.Pock%202Pg.Rom8Fsss(23).pdf |archive-date=28 September 2015 |url-status=dead |df=dmy-all}}</ref>
* [[فیجی]] (همراه با انگلیسی و فیجیایی، در قانون اساسی از آن به عنوان هندوستانی یاد شده تا [[زبان اردو]] را نیز پوشش دهد)<ref name=Fiji/>
 
 
'''[[زبان جاوه‌ای]]''':
* بومی جاوه;جاوه؛ اندونزی
 
'''[[Jola language|Jola]]''':
 
'''Ndebele''' ([[Northern Ndebele language|شمالی]]):
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، انگلیسی,انگلیسی، [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
* [[زیمبابوه]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان شونا]]، [[زبان چوایی]]، [[Sena language|Chirbawe]], [[Kalanga language|Kalanga]], [[زبان‌های خویسان]]، [[Nambya language|Nambya]], [[Ndau dialect|Ndau]], [[Zimbabwean sign languages|Zimbabwean sign language]], [[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]], [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]])<ref name="Zimbabwe"/>
 
'''Ndebele''' ([[Southern Ndebele language|جنوبی]]):
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، انگلیسی,انگلیسی، [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
 
'''[[زبان نپالی]]''':
 
'''[[Noon language|Noon]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]]، [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان سوتوی شمالی]]''':
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، انگلیسی,انگلیسی، [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
 
'''[[زبان نروژی]]''':
 
'''[[زبان آسی]]''':
* [[اوستیای جنوبی]] (همراه با روسی و گرجی;گرجی؛ استقلالش مورد مناقشه است)<ref name=Ossetia>{{In lang|ru}} [http://cominf.org/node/1127818105 Статья 4. Конституция Республики Южная Осетия] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090811021536/http://cominf.org/node/1127818105 |date=11 August 2009}}</ref>
 
=== P ===
* [[ایران]]
* [[افغانستان]] (به نام [[فارسی افغانستان|دری]] در [[افغانستان]]؛ همراه با [[زبان پشتو]])<ref name=Afghanistan/>
* [[تاجیکستان]] (به نام [[فارسی تاجیکی|فارسی تاجیکی]] در [[تاجیکستان]]؛ همراه با [[زبان روسی]] برای «ارتباط بین‌قومی»)<ref name=Tajikistan/>
 
'''[[زبان لهستانی]]''':
=== Q ===
'''[[زبان کچوا]]''':
* [[بولیوی]] (همراه با [[زبان اسپانیایی]]، [[Aymara languages|Aymara]], [[زبان گوارانی]] و 33۳۳ زبان دیگر)<ref name=Bolivia/>
* [[پرو]] (همراه با [[زبان اسپانیایی]] و آیمارا)<ref name=Peru/>
 
 
'''[[زبان تامیلی]]''':
* هند (با 21۲۱ زبان دیگر و همراه با [[زبان انگلیسی]] به عنوان زبان پیوندی)
* [[سنگاپور]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان چینی]] و [[زبان مالایی]])<ref name=Singapore/>
* [[سری‌لانکا]] (همراه با [[زبان سینهالی]] و همراه با [[زبان انگلیسی]] به عنوان زبان پیوندی)
 
'''[[زبان شنگانی]]''':
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، انگلیسی,انگلیسی، [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
 
'''[[زبان تسوانا]]''':
* [[بوتسوانا]] (همراه با انگلیسی)
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، انگلیسی,انگلیسی، [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
* [[زیمبابوه]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان شونا]]، [[Northern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان چوایی]]، [[Sena language|Chirbawe]], [[Kalanga language|Kalanga]], [[زبان‌های خویسان]]، [[Nambya language|Nambya]], [[Ndau dialect|Ndau]], [[Zimbabwean sign languages|Zimbabwean sign language]], [[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]], [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]])<ref name="Zimbabwe"/>
 
* [[پاکستان]] (همراه با انگلیسی)
* [[هند]] (همراه با ۲۱ زبان محلی دیگر و [[زبان انگلیسی]] به عنوان زبان پیوندی)
* [[فیجی]] (همراه با انگلیسی و فیجیایی، در قانون اساسی از آن به عنوان هندوستانی یاد شده تا [[زبان هندی]] را نیز پوشش دهد.)
 
'''[[زبان ازبکی]]''':
=== V ===
'''[[زبان وندا]]''':
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، انگلیسی,انگلیسی، [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
* [[زیمبابوه]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان شونا]]، [[Northern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان چوایی]]، [[Sena language|Chirbawe]], [[Kalanga language|Kalanga]], [[زبان‌های خویسان]]، [[Nambya language|Nambya]], [[Ndau dialect|Ndau]], [[Zimbabwean sign languages|Zimbabwean sign language]], [[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]], [[زبان تسوانا]]، [[زبان خوسایی]])<ref name="Zimbabwe"/>
 
'''[[زبان ولوف]]''':
* [[موریتانی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Soninke language|Soninke]], زبان رسمی [[زبان عربی]])
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]]، [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
 
=== X ===
'''[[زبان خوسایی]]''':
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، انگلیسی,انگلیسی، [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
* [[زیمبابوه]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان شونا]]، [[Northern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان چوایی]]، [[Sena language|Chirbawe]], [[Kalanga language|Kalanga]], [[زبان‌های خویسان]]، [[Nambya language|Nambya]], [[Ndau dialect|Ndau]], [[Zimbabwean sign languages|Zimbabwean sign language]], [[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]], [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]])<ref name="Zimbabwe"/>
 
 
=== Z ===
'''[[Zimbabwean sign languages|Zimbabweanزبان signاشار languageزیمبابوه]]''':
* [[زیمبابوه]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان شونا]]، [[Northern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان چوایی]]، [[Sena language|Chirbawe]], [[Kalanga language|Kalanga]], [[زبان‌های خویسان]]، [[Nambya language|Nambya]], [[Ndau dialect|Ndau]], [[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]], [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]])<ref name="Zimbabwe"/>
 
'''[[زبان زولو]]''':
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، انگیسی,انگیسی، [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]])<ref name=ZAR/>
 
== کشورها با زبان‌های رسمی یکسان ==