تفاوت میان نسخه‌های «فرانک گری»

* در باب خانه گهری، در کتاب [[نظریه ها و مانیفست های معماری معاصر]]، تدوین [[چارلز جنکز]] و [[کارل کروپف]]، ترجمه احسان حنیف، نشر فکر نو، 1397.
* مصاحبه ای درباره مرکز آمریکایی پاریس، در کتاب [[نظریه ها و مانیفست های معماری معاصر]]، تدوین [[چارلز جنکز]] و [[کارل کروپف]]، ترجمه احسان حنیف، نشر فکر نو، 1397.
 
== تفکرات ==
او معتقد است:
{{نقل قول بزرگ}}