تفاوت میان نسخه‌های «بویو»

جایگزینی اطلاعات نادرست
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(جایگزینی اطلاعات نادرست)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|currency =
|leader1 = [[هائه بورو]] (اولین)
|leader2 = [[عبدالعظیم ابراهیمی مجد]گوموآ]
تسو
|leader3 =
کاربر ناشناس