تفاوت میان نسخه‌های «تاج‌الملوک آیرملو»

نام اصلی آن بزرگوار بود
(یعقوب توکلی استاد دانشگاه و محقق تاریخ هست و در رشته خودش اهلیت دارد و با دلیل عدم سرشناسی نمی توان مطالب منبع دار را زدود.اهلیت و تخصص دارد)
برچسب: واگردانی دستی
(نام اصلی آن بزرگوار بود)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری برگردانده‌شده
کاربر ناشناس