تک‌همسری: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح
(بهبود متن و اصلاح اشتباه تایپی)
(اصلاح)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
== مسیحیت ==
مسیحیت چندهمسری را نادرست و حرام می داند<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy_in_Christianity#:~:text=Monogamy%20was%20the%20norm%20among,does%20not%20contradict%20the%20Scripture.|عنوان=تک همسری در مسیحیت (Monogomy in Christianity)}}</ref>. کلیسای کاتولیک نیز چندهمسری را به صراحت حرام و محکوم کرده است. مسیحیت یکی از عوامل جلوگیری از چندهمسری در کشورهای غربی بوده است<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.catholiceducation.org/en/controversy/marriage/monogamy-for-the-win.html|عنوان=catholiceducation.org}}</ref>.
 
در [[عهد عتیق|عهدقدیم]]، کتاب تورات<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد قدیم، تورات، بخش پیدایش، باب 2، آیۀ 24}}</ref>، مکتوب است «''به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به زن خود می پیوندد و از آن پس، یک تن به حساب می آیند''» که اشاره به یک مرد و یک زن دارد. همچنین ورود چندهمسری در زندگی انسان ها که بر خلاف قانونِ تک همسری ای بود که خدا برای آدم و حوا قرار داد، در قالب روایتی بسیار ساده و کوتاه برای اولین بار توسط شخصی گناهکار و قاتل وارد زندگی انسان ها می شود. تورات به صورت خاط تاکید می کند که این شخص که قاتل هم بود، دو زن داشت<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد قدیم، تورات، بخش پیدایش، باب 4، آیۀ 23.}}</ref>. در تورات، چندهمسری هرچند حرام نشده بود، امّا باعث دوری قلب انسان از خداوند دانسته شده و کسی که پادشاه قوم بنی اسرائیل می شد، از ازدواج های متعدد نهی شده بود، هرچند که اجباری در مورد تک همسری نیز وجود نداشت: "''او (پادشاه) نباید زنان زیادی برای خود بگیرد، مبادا دلش از خداوند دور شود همچنین نباید برای خود مال اندوزی کند''"<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد قدیم، تورات، بخش تثنیه، باب 17، آیۀ 17.}}</ref>. به طور کلی، تورات چند همسری را حرام نمی داند، اما با نسبت دادن آن در بخش پیدایش، به یک شخص قاتل و همچنین با ذکر این نکته در بخش تثنیه که "''...مبادا دلش از خداوند دور شود''"، چند همسری را مذموم می داند و به کنایه آن را ناپسند می داند. بر طبق متن تورات، موسی (نویسندۀ اصلی تورات و پایه گذار یهودیت) دو همسر داشته که اینطور به نظر می رسد که این دو نفر هم زمان همسر موسی نبوده اند، بلکه موسی پس از درگذشت همسر اوّل خود، برای بار دوم ازدواچ کرده<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.versebyverseministry.org/bible-answers/did-moses-have-two-wives|عنوان=versebyverseministry.org}}</ref>.
 
همچنین در کتاب [[عهد جدید|عهدجدید]]، در انجیل<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، انجیل متی، باب 19، آیۀ 1 تا 9}}</ref>، عیسی مسیح در بحث با روحانیون یهودی چنین می گوید «''او (عیسی) پاسخ داد: آیا نخوانده اید که آفریدگار، آن ها را از آغاز مذکر و مونث آفرید؟ و گفت مرد به همین سبب پدر و مادر را ترک خواهد کرد و به زنش خواهد پیوست و آن '''دو''' یک تن خواهند شد. به طوری که ایشان دیگر نه '''دو''' تن، بلکه یک تن هستند. پس آنچه خدا به هم پیوسته، انسان جدا نکند. (روحانیون یهودی) به او (عیسی) گفتند: پس چرا موسی فرمان داده طلاق نامه ای داده، طلاق دهند؟ (عیسی) به ایشان گفت: به سبب سنگدلی شماست که موسی اجازه داده زنان خود را طلاق دهید، ولی از آغاز (خواست پروردگار) چنین نبود. من به شما می گویم، کسی که زن خود را به جز دلیل روسپیگری طلاق دهد، و با زن دیگری ازدواج کند، زنا می کند''». در مورد علتِ موجّه برای طلاق، تفاسیر متفاوتی وجود دارد، اما به هر ترتیب انجیل در مسیحیت، [[چندهمسری]] و طلاقِ بی دلیل را با این استدلال که ''"...خواست پروردگار در ابتدای آفرینش چنین نبود"''<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، انجیل متی، باب 19، آیۀ 4 تا 6}}</ref> حرام می داند.
 
همچنین در رساله های [[پولس]]، که از رسولان مسیح است، در چندین نوبت از ازدواج یک مرد و یک زن نام برده شده<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رسالۀ اول قرنتیان، باب 7، آیۀ 4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رسالۀ افسسیان، باب 5، آیۀ 31 تا 33}}</ref>. پولس همچنین در سه رسالۀ دیگر، به ترتیب این چنین می نویسد:
 
# رساله اول به تیموتائوس<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رسالۀ اول به تیموتائوس، باب 3، آیۀ 1 تا 3}}</ref>: ''«این گفته صحیح است که اگر کسی مشتاق است کشیش شود، در آرزوی کار خوبی است. ولی کشیش باید شخص نیک و درستکاری باشد، تا کسی نتواند '''عیبی''' در او بیابد. او باید شوهر وفادار '''یک زن''' باشد، خویشتندار بوده، عاقلانه فکر کند؛ منظم و خوش رفتار باشد؛ درِ خانه اش به روی مهمان باید باز باشد و مشتاق تعلیم کلام خدا باشد. او نباید مشروبخوار و تندخو و اهل دعوا باشد، بلکه ملایم و مهربان؛ پول دوست نیز نباشد.»''
# رسالۀ دوم به تیموتائوس<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رسالۀ دوم به تیموتائوس، باب 3، آیۀ 12}}</ref>: ''«شمّاس (خادم کلیسا) باید '''فقط یک زن''' داشته باشد و نسبت به او '''وفادار''' بوده، سرپرست خوبی برای خانوادۀ خود باشد»''
# رساله به تیطوس<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رسالۀ تیطوس، باب 1، آیۀ 6 و 7}}</ref>: ''«اما فراموش نکن، شخصی که به عنوان کشیش تعیین می کنی، باید مورد احترام همه باشد. او باید شوهری وفادار برای '''یگانه همسر''' خود باشد و فرزندانش نیز با ایمان باشند، تا کسی نتواند ایشان را به چشم ولگرد و یاغی نگاه کند. کشیش باید '''بی عیب''' باشد، چون مسئول کار خداست. او نباید بی ادب، تندخو، مشروب خوار و اهل نزاع باشد. برای مال دنیا نیز نباید حرص و طمع داشته باشد.»''
 
از رساله های پولس می توان دریافت، که '''چند همسری'''، مانند '''مشروب خواری''' و '''بی ادبی'''، یک '''عیب''' است و عیب نه تنها در خادمان کلیسا، بلکه در هیچ مسیحی ای نباید باشد. پس حکم تک همسری به سایر مسیحیان نیز صدق می کند و مخصوص کشیش نیست. پولس در رسالۀ اول تیموتائوس، در ابتدای رساله، تاکید می کند که "''هرکس در آرزوی کشیش شدن است، در آرزوی کار خوبی است''" که این خود، شاهد بر این مدّعاست که تک همسری خاص برخی از مسیحیان نیست، بلکه تمامی مردان مسیحی باید به ازدواج خود با یگانه همسر خود وفادار باشند. تعریفی که پولس از "وفادار" بودن شوهر می دهد، "وفاداری به یگانه همسر" است، همانطور که رساله های تیطوس و تیموتائوس در بالا ذکر شد. همچنین در [[نامه به عبرانیان|رسالۀ عبرانیان]] نیز این وفاداری به همسر برای همۀ مسیحیان مورد تاکید قرار گرفته و مسیحیان به آن فراخوانده شده اند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رساله به عبرانیان، باب 13، آیۀ 4}}</ref>: «''به ازدواج خود و عهد و پیمانی که بسته اید '''وفادار''' باشید و پیوند زناشویی تان را از آلودگی دور نگاه دارید، زیرا خدا افراد فاسد و گناهکار را حتماً مجازات خواهد کرد''».
 
== پانویس ==
۳۰۰

ویرایش