تفاوت میان نسخه‌های «بحث:سید محمدعلی امین سبزواری»

Hamedvahid صفحهٔ بحث:سید محمدعلی امین سبزواری را به بحث:سید محمد امین خراسانی که تغییرمسیر بود منتقل کرد: ملاک نام شناسنامه ای نیست. در سایت ایشون هم اینطور اومده
(Hamedvahid صفحهٔ بحث:سید محمدعلی امین سبزواری را به بحث:سید محمد امین خراسانی که تغییرمسیر بود منتقل کرد: ملاک نام شناسنامه ای نیست. در سایت ایشون هم اینطور اومده)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)