تفاوت میان نسخه‌های «گویش بختیاری»

https://joshuaproject.net/clusters/327
(https://joshuaproject.net/clusters/327)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|زیرنویس=لری زبانی است هندواروپایی
|منطقه={{IRN}}{{سخ}}[[زاگرس]] مرکزی
|گویشوران= ۱٫۱۵/۶ میلیونمیلیون‌[[https://joshuaproject.net/clusters/327]]<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.ethnologue.com/language/bqi |عنوان =Bakhtiâri#A language of Iran| ناشر =[[اتنولوگ|Ethnologue]] |تاریخ =۲۰۱۳ |تاریخ بازدید =۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳}}</ref>
|رنگ خانواده=Indo-European
|fam2=[[زبان‌های هندوایرانی|هندوایرانی]]
کاربر ناشناس