تفاوت میان نسخه‌های «زبان‌شناسی رایانشی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== فرایافت concept و تجزیه زبانهای برنامه‌نویسی ===
[[نوآم چامسکی]] توانست تشابه زبانهای طبیعی و زبانهایزبان های برنامه‌نویسی را به اثبات برساند. یعنی یک زبان رایانه‌ای مانند زبانهای طبیعی دارای یک دستور زبان و یک فرهنگ می‌باشد.
تفسیر یک متن از تجزیهٔ واژه‌ها lexicon آغاز سپس با تجزیه نحو syntax و در آخر با تجزیه مفهوم semantic آن پایان میابد.
 
مقالهٔ اصلی: [[ترجمه ماشینی]] (خودکار)
 
این شاخه از زبان‌شناسی رایانه‌ای زمان درازی کم‌اهمیت جلوه می‌کرد. اما امروزه یکی از موارد مورد علاقه پژوهشگران این رشته می‌باشد. پس از مرحلهٔ شکافت واژه‌ها و نحو می‌باید تجزیهٔ مفهوم و سپس پرگماتیکپراگماتیک را نیز افزود. در واقع این دو کوشش بر شناخت مفهوم خاص یک واژه در مکانی که ظاهر می‌شود را دارد.
 
=== پرسش و پاسخ با زبانهای طبیعی ===
مقالهٔ اصلی: [[صرف محاسباتی]]
 
به مطالعات مربوط به ساختارهای<ref>Structures</ref> درونی واژه ها [[صرف]] گفته می‌شود. اغلب دست‌آوردها و نتایج پژوهشهای صرف محاسباتی در سایه تلاشهای علمی انسان به منظور ایجاد و ساخت سامانه های [[پردازش زبان‌های طبیعی]] انسانی فراهم آمده‌است.
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس