تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:مصطفی 8/صفحه تمرین»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
|-
|-
| 1 || align="right" | [[واسیلی آلکسیف]] || align="right" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''مرد''' || +110 kgکیلوگرم || 1970 || 1977 || bgcolor="#F7F6A8" | '''8''' || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
|rowspan="2"| 2 || align="right" | [[نعیم سلیمان‌اوغلو]] || align="right" | {{پرچم-کشور|BUL|1971}}{{سخ}}{{TUR}} || '''مرد''' || 56 kgکیلوگرم / 60 kgکیلوگرم / 64 kgکیلوگرم || 1983 || 1995 || bgcolor="#F7F6A8" | 7 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| align="right" | [[یوری واردانیان]] || align="right" | {{URS}} || '''M''' || 75 kgکیلوگرم / 82.5 kgکیلوگرم / 90 kgکیلوگرم || 1977 || 1985 || bgcolor="#F7F6A8" | 7 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 4 || align="right" | [[Josef Grafl]] || align="right" | {{پرچمک|AUT|empire}} [[اتریش]] || '''M''' || Open / +80 kgکیلوگرم || 1904 || 1913 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 5 || align="right" | [[Tommy Kono]] || align="right" | {{USA}} || '''M''' || 75 kg / 82.5 kgکیلوگرم || 1953 || 1962 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 6 || align="right" | [[John Davis (weightlifter)|John Davis]] || align="right" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''M''' || 82.5 kgکیلوگرم / +82.5 kg / +90 kgکیلوگرم || 1938 || 1953 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
|rowspan="2"| 7 || align="right" | [[یوشینوبو میاکه]] || align="right" | {{JPN}} || '''M''' || 56 kgکیلوگرم / 60 kgکیلوگرم || 1961 || 1968 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="right" | [[David Rigert]] || align="right" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''M''' || 82.5 kg / 90 kg / 100 kg || 1970 || 1978 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷