تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:مصطفی 8/صفحه تمرین»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
| 4 || align="right" | [[Josef Grafl]] || align="right" | {{پرچمک|AUT|empire}} [[اتریش]] || '''M''' || Open / +80 کیلوگرم || 1904 || 1913 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 5 || align="right" | [[Tommy Kono]] || align="right" | {{USA}} || '''M''' || 75 kgکیلوگرم / 82.5 کیلوگرم || 1953 || 1962 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 6 || align="right" | [[John Davis (weightlifter)|John Davis]] || align="right" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''M''' || 82.5 کیلوگرم / +82.5 kgکیلوگرم / +90 کیلوگرم || 1938 || 1953 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
|rowspan="2"| 7 || align="right" | [[یوشینوبو میاکه]] || align="right" | {{JPN}} || '''M''' || 56 کیلوگرم / 60 کیلوگرم || 1961 || 1968 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="right" | [[David Rigert]] || align="right" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''M''' || 82.5 kgکیلوگرم / 90 kgکیلوگرم / 100 kgکیلوگرم || 1970 || 1978 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| 9 || align="right" | [[Waldemar Baszanowski]] || align="right" | {{POL}} || '''M''' || 67.5 kgکیلوگرم / 75 kgکیلوگرم || 1961 || 1971 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 5 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۱۰
|-align="center"
| 10 || align="right" | '''[[تاتیانا کاشیرینا]]''' || align="right" | {{RUS}} || '''F''' || +75 kgکیلوگرم / +87 kgکیلوگرم || 2009 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 3 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 11 || align="right" | [[Arkady Vorobyov]] || align="right" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''M''' || 82.5 kgکیلوگرم / 90 kgکیلوگرم || 1950 || 1961 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
|rowspan="3"| 12 || align="left" | [[Pete George]] || align="left" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''M''' || 67.5 kgکیلوگرم / 75 kgکیلوگرم || 1947 || 1955 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="left" | [[خلیل موتلو]] || align="left" | {{TUR}} || '''M''' || 54 kg کیلوگرم/ 56 kgکیلوگرم / 62 kgکیلوگرم|| 1993 || 2003 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="left" | [[Yanko Rusev]] || align="left" | {{پرچم-کشور|BUL|1971}} || '''M''' || 60 kgکیلوگرم / 67.5 kgکیلوگرم / 75 kgکیلوگرم|| 1977 || 1983 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| 15 || align="left" | [[محمد نصیری]] || align="left" | {{پرچم-کشور|IRI|1964}} || '''M''' || 56 kgکیلوگرم / 52 kgکیلوگرم || 1966 || 1976 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | 3 || bgcolor="#E7FAEC" | ۹
|-align="center"
|rowspan="2"| 16 || align="left" | [[Viktor Kurentsov]] || align="left" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''M''' || 75 kgکیلوگرم || 1964 || 1970 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۶
|-align="center"
| align="left" | '''[[لو شیائوجون]]''' || align="left" | {{CHN}} || '''M''' || 77 kgکیلوگرم / 81 kgکیلوگرم || 2009 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۶
|-align="center"
|rowspan="2"| 18 || align="left" | [[آناتولی خراپاتی]] || align="left" | {{URS}}{{سخ}}{{KAZ}} || '''M''' || 90 kgکیلوگرم / 91 kgکیلوگرم / 99 kgکیلوگرم || 1985 || 1995 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 2 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="left" | [[Stanley Stanczyk]] || align="left" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''M''' || 67.5 kgکیلوگرم / 75 kgکیلوگرم / 82.5 kgکیلوگرم || 1946 || 1954 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 2 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| 20 || align="left" | [[Vladimir Stogov]] || align="left" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''M''' || 56 kgکیلوگرم || 1955 || 1962 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۶
|-align="center"
|rowspan="2"| 21 || align="left" | '''[[دنگ وی]]''' || align="left" | {{CHN}} || '''F''' || 58 kgکیلوگرم / 63 kgکیلوگرم / 64 kgکیلوگرم || 2010 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۵
|-align="center"
| align="left" | '''[[ام یون-چول]]''' || align="left" | {{PRK}} || '''M''' || 56 kgکیلوگرم / 55 kgکیلوگرم || 2013 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۵
|}