تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:مصطفی 8/صفحه تمرین»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
 
| align="right" | [[یوری واردانیان]] || align="right" | {{URS}} || '''مرد''' || ۷۵ کیلوگرم / ۸۲٫۵ کیلوگرم / ۹۰ کیلوگرم || 1977 || 1985 || bgcolor="#F7F6A8" | 7 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 4 || align="right" | [[Josef Grafl]] || align="right" | {{پرچمک|AUT|empire}} [[اتریش]] || '''Mمرد''' || Open / +۸۰ کیلوگرم || 1904 || 1913 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 5 || align="right" | [[Tommy Kono]] || align="right" | {{USA}} || '''Mمرد''' || ۷۵ کیلوگرم / ۸۲٫۵ کیلوگرم || 1953 || 1962 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 6 || align="right" | [[John Davis (weightlifter)|John Davis]] || align="right" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''مرد''' || ۸۲٫۵ کیلوگرم / +۸۲٫۵ کیلوگرم / +۹۰ کیلوگرم || 1938 || 1953 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
| align="left" | [[خلیل موتلو]] || align="left" | {{TUR}} || '''مرد''' || ۵۴ کیلوگرم/ ۵۶ کیلوگرم / ۶۲ کیلوگرم|| 1993 || 2003 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="left" | [[Yanko Rusev]] || align="left" | {{پرچم-کشور|BUL|1971}} || '''Mمرد''' || ۶۰ کیلوگرم / ۶۷٫۵ کیلوگرم / ۷۵ کیلوگرم|| 1977 || 1983 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| 15 || align="left" | [[محمد نصیری]] || align="left" | {{پرچم-کشور|IRI|1964}} || '''Mمرد''' || ۵۶ کیلوگرم / ۵۲ کیلوگرم || 1966 || 1976 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | 3 || bgcolor="#E7FAEC" | ۹
|-align="center"
|rowspan="2"| 16 || align="left" | [[Viktor Kurentsov]] || align="left" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''مرد''' || ۷۵ کیلوگرم || 1964 || 1970 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۶
| align="left" | '''[[لو شیائوجون]]''' || align="left" | {{CHN}} || '''مرد''' || ۷۷ کیلوگرم / ۸۱ کیلوگرم || 2009 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۶
|-align="center"
|rowspan="2"| 18 || align="left" | [[آناتولی خراپاتی]] || align="left" | {{URS}}{{سخ}}{{KAZ}} || '''Mمرد''' || ۹۰ کیلوگرم / ۹۱ کیلوگرم / ۹۹ کیلوگرم || 1985 || 1995 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 2 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="left" | [[Stanley Stanczyk]] || align="left" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''Mمرد''' || ۶۷٫۵ کیلوگرم / ۷۵ کیلوگرم / ۸۲٫۵ کیلوگرم || 1946 || 1954 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 2 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| 20 || align="left" | [[Vladimir Stogov]] || align="left" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''مرد''' || ۵۶ کیلوگرم || 1955 || 1962 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۶