تفاوت میان نسخه‌های «مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان»

جز
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
! class="hintergrundfarbe5" style="width:1em" | رتبه
! class="hintergrundfarbe5" | وزنه‌بردار
! class="hintergrundfarbe5" | ملیتکشور
! class="hintergrundfarbe5" | جنسیت
! class="hintergrundfarbe5" | رده وزنی
! class="hintergrundfarbe5" | از
! class="hintergrundfarbe5" | تا
! style="background: gold; width:6%" | طلا
! style="background: silver; width:6%" | نقره
! style="background: #CC9966; width:6%" | برنز
! class="hintergrundfarbe5" style="width:6%" |مجموع
|-
|-
| 1 || align="leftright" | [[واسیلی آلکسیف]] || align="leftright" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''مرد''' || +110۱۱۰ kgکیلوگرم || 1970 || 1977 || bgcolor="#F7F6A8" | '''8''' || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 8۸
|-align="center"
|rowspan="2"| 2 || align="leftright" | [[نعیم سلیمان‌اوغلو]] || align="leftright" | {{پرچم-کشور|BUL|1971}}<BR>{{سخ}}{{TUR}} || '''مرد''' || 56۵۶ kgکیلوگرم / 60۶۰ kgکیلوگرم / 64۶۴ kgکیلوگرم || 1983 || 1995 || bgcolor="#F7F6A8" | 7 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 8۸
|-align="center"
| align="leftright" | [[یوری واردانیان]] || align="leftright" | {{URS}} || '''مرد''' || 75۷۵ kgکیلوگرم / 82.5۸۲٫۵ kgکیلوگرم / 90۹۰ kgکیلوگرم || 1977 || 1985 || bgcolor="#F7F6A8" | 7 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 8۸
|-align="center"
| 4 || align="leftright" | [[Josef Grafl]] || align="leftright" | {{پرچمک|AUT|empire}} [[اتریش]] || '''مرد''' || Open / +80۸۰ kgکیلوگرم || 1904 || 1913 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 8۸
|-align="center"
| 5 || align="leftright" | [[Tommy Kono]] || align="leftright" | {{USA}} || '''مرد''' || 75۷۵ kgکیلوگرم / 82.5۸۲٫۵ kgکیلوگرم || 1953 || 1962 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | 8۸
|-align="center"
| 6 || align="leftright" | [[John Davis (weightlifter)|John Davis]] || align="leftright" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''مرد''' || 82.5۸۲٫۵ kgکیلوگرم / +82.5۸۲٫۵ kgکیلوگرم / +90۹۰ kgکیلوگرم || 1938 || 1953 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 7۷
|-align="center"
|rowspan="2"| 7 || align="leftright" | [[یوشینوبو میاکه]] || align="leftright" | {{JPN}} || '''مرد''' || 56۵۶ kgکیلوگرم / 60۶۰ kgکیلوگرم || 1961 || 1968 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | 7۷
|-align="center"
| align="leftright" | [[David Rigert]] || align="leftright" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''مرد''' || 82.5۸۲٫۵ kgکیلوگرم / 90۹۰ kgکیلوگرم / 100۱۰۰ kgکیلوگرم || 1970 || 1978 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | 7۷
|-align="center"
| 9 || align="leftright" | [[Waldemar Baszanowski]] || align="leftright" | {{POL}} || '''مرد''' || 67.5۶۷٫۵ kgکیلوگرم / 75۷۵ kgکیلوگرم || 1961 || 1971 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 5 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 10۱۰
|-align="center"
| 10 || align="leftright" | '''[[تاتیانا کاشیرینا]]''' || align="leftright" | {{RUS}} || '''زن''' || +75۷۵ kgکیلوگرم / +87۸۷ kgکیلوگرم || 2009 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 3 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 8۸
|-align="center"
| 11 || align="leftright" | [[Arkady Vorobyov]] || align="leftright" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''مرد''' || 82.5۸۲٫۵ kgکیلوگرم / 90۹۰ kgکیلوگرم || 1950 || 1961 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | 8۸
|-align="center"
|rowspan="3"| 12 || align="left" | [[Pete George]] || align="left" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''مرد''' || 67.5۶۷٫۵ kgکیلوگرم / 75۷۵ kgکیلوگرم || 1947 || 1955 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 7۷
|-align="center"
| align="left" | [[خلیل موتلو]] || align="left" | {{TUR}} || '''مرد''' || 54 kg۵۴ کیلوگرم/ 56۵۶ kgکیلوگرم / 62۶۲ kgکیلوگرم|| 1993 || 2003 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 7۷
|-align="center"
| align="left" | [[Yanko Rusev]] || align="left" | {{پرچم-کشور|BUL|1971}} || '''مرد''' || 60۶۰ kgکیلوگرم / 67.5۶۷٫۵ kgکیلوگرم / 75۷۵ kgکیلوگرم|| 1977 || 1983 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 7۷
|-align="center"
| 15 || align="left" | [[محمد نصیری]] || align="left" | {{پرچم-کشور|IRI|1964}} || '''مرد''' || 56۵۶ kgکیلوگرم / 52۵۲ kgکیلوگرم || 1966 || 1976 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | 3 || bgcolor="#E7FAEC" | 9۹
|-align="center"
|rowspan="2"| 16 || align="left" | [[Viktor Kurentsov]] || align="left" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''مرد''' || 75۷۵ kgکیلوگرم || 1964 || 1970 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 6۶
|-align="center"
| align="left" | '''[[لو شیائوجون]]''' || align="left" | {{CHN}} || '''مرد''' || 77۷۷ kgکیلوگرم / 81۸۱ kgکیلوگرم || 2009 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 6۶
|-align="center"
|rowspan="2"| 18 || align="left" | [[آناتولی خراپاتی]] || align="left" | {{URS}}<BR>{{سخ}}{{KAZ}} || '''مرد''' || 90۹۰ kgکیلوگرم / 91۹۱ kgکیلوگرم / 99۹۹ kgکیلوگرم || 1985 || 1995 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 2 || bgcolor="#E7FAEC" | 7۷
|-align="center"
| align="left" | [[Stanley Stanczyk]] || align="left" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''مرد''' || 67.5۶۷٫۵ kgکیلوگرم / 75۷۵ kgکیلوگرم / 82.5۸۲٫۵ kgکیلوگرم || 1946 || 1954 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 2 || bgcolor="#E7FAEC" | 7۷
|-align="center"
| 20 || align="left" | [[Vladimir Stogov]] || align="left" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''مرد''' || 56۵۶ kgکیلوگرم || 1955 || 1962 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | 6۶
|-align="center"
|rowspan="2"| 21 || align="left" | '''[[دنگ وی]]''' || align="left" | {{CHN}} || '''زن''' || 58۵۸ kgکیلوگرم / 63۶۳ kgکیلوگرم / 64۶۴ kgکیلوگرم || 2010 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 5۵
|-align="center"
| align="left" | '''[[ام یون-چول]]''' || align="left" | {{PRK}} || '''مرد''' || 56۵۶ kgکیلوگرم / 55۵۵ kgکیلوگرم || 2013 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | 5۵
|}