پولس رسول: تفاوت میان نسخه‌ها

۶٬۷۴۱ بایت حذف‌شده ،  ۱ سال پیش
حذف مطالب با استفاده از منابع دسته اول و دارای تفسیر شخصی
بدون خلاصۀ ویرایش
(حذف مطالب با استفاده از منابع دسته اول و دارای تفسیر شخصی)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
| birth_place = در [[طرسوس]]
| death_place = به احتمال در [[رم]]|religion=مسیحیت}}
'''پولُس''' یا '''پائولوسپولس''' ([[زبان عبری|عبری]]:שאול התרסי ''شائول طرسوسی''، [[زبان یونانی|یونانی]]:Σαούλ ''شائول'' و Σαῦλος ''سوئولوس'' و Παῦλος ''پولوس'') از مهم‌ترین مبلغان [[مسیحیت]] بود؛ برخلاف [[حواریون]]، پولس هرگز با [[عیسی]] دیدار مستقیم نداشته‌است، در کتاب [[اعمال رسولان]]، پولس پیشوای غیریهودیان)<ref>اعمال ۲۴:۵</ref> و یعقوب پیشوای یهودیان<ref>اعمال ۱۱:۲۶</ref> خوانده شده‌اند.
 
== زندگی ==
 
 
به مواردی که در بالا ذکر شده البته انتقاداتی وارد است، زیرا موارد ذکر شده فقط توسط پولس (پائولوس) نیست که مطرح شده اند، بلکه دیگر حواریون و شاگران مسیح نیز به همین موارد اشاره کرده اند. در ادامه تمامی این موارد با ارجاع به انجیل ها و رساله هایی که سایر حواریون نوشته اند آورده شده اند و هم خوانی آن ها با مطالبی که پولس (پائولوس) به آن ها اشاره می کند، واضح است:
 
# مخالفت با روحانیون ریاکارِ یهودی به سبب بدعت گذاری های آنان (مانند اعتقاد به [[تلمود]])، به هیچ وجه به معنی یهودستیزی نیست و نه فقط پولس، بلکه سایر حواریون مسیح و خود عیسی مسیح در سرزنش روحانیون ریاکار یهودی بارها سخن گفته اند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 23، آیۀ 1 تا 36}}</ref>.
# ماهیت وجودی که درون جسم و بدن انسانی عیسی مسیح است، همان ذات خدای یکتاست<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 1، آیۀ 1و2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 1، آیۀ 18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 22، آیۀ 43 تا 45}}</ref> و عیسی مسیح خانۀ خدا<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 2، آیۀ 19 تا 21}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 27، آیۀ 39 و 40}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 14، آیۀ 58}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 26، آیۀ 61}}</ref> و کلمۀ خداست<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 1، آیۀ 1}}</ref> کلام تجسّد یافتۀ خدا<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 1، آیۀ 14}}</ref> پسر انسان<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 8، آیۀ 20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 8، آیۀ 31}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 22، آیۀ 48}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، مکاشفۀ یوحنا، باب 14، آیۀ 14}}</ref> و از نظر بدن و روح و ماهیت انسان و محدودیت های انسانی را داشت<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 8، آیۀ 23}}</ref> که مانند هر انسانی ممکن بود چیزی را نداند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 6، آیۀ 6}}</ref> و همیشه به درگاه پدر آسمانی که همان خدای یکتاست دعا و نیایش می کرد<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 3، آیۀ 21}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 4، آیۀ 8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 10، آیۀ 21}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 22، آیۀ 32}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 22، آیۀ 39 تا 45}}</ref>. او پسر برگزیدۀ خداست<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 12، آیۀ 27}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 3، آیۀ 17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 1، آیۀ 1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 1، آیۀ 11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 3، آیۀ 22}}</ref> روح ساکن در او، روح خدای یکتاست که از خود خداست و جدایی ناپذیر از خدا<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 4، آیۀ 1}}</ref>. هیچکدام از این این ها را پولس ابداع نکرده است.
# [[عشای ربانی]] روشی نمادین و سمبلیک است که یاد آور آخرین شام در مراسم پِسَح بود که عیسی با حواریون در آن از شاگردان خواست تا این مراسم را به جا آورند و ابداع پولس نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 22، آیۀ 17 تا 20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 14، آیۀ 22 تا 25}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 26، آیۀ 26 تا 29}}</ref>
# عیسی در راه پیام نجات بخش الهی فدا شد و از فدا شدن جان خود در این راه دریغ نکرد و قربانی گناهان بشر شد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 1، آیۀ 29}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 7، آیۀ 31 تا 38}}</ref> این موضوع را پولس ابداع نکرد.
# در مورد مسیح بودن عیسی، تمام نگارندگان مسیحی در هر دوره ای به مسیح بودن عیسی اعتقاد و ایمان داشته اند و پولس نبود که عیسی را مسیح نامید<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 1، آیۀ 1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 1، آیۀ 1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 1، آیۀ 17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 20، آیۀ 19}}</ref>.
# عیسی خود در انجیل اظهار می کند که پادشاهی او از جنس پادشاهی این زمین نیست<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 15، آیۀ 2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 19، آیۀ 33 تا 36}}</ref>.
# عیسی مسیح همواره تمامی مردم دنیا را به پیروی از خود فراخواند، نه فقط قوم یهود را<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 28، آیۀ 19}}</ref> این دعوت همگانی ادعایی نبود که پولس آن را ساخته باشد.
# پائولوسپولس اصولاً امکان این را نداشته که باور مردم را در دست بگیرد. پائولوسپولس بارها دستگیر شد و در نهایت به رُم برده شد و قدرت و حمایتی اساساً وجود نداشته تا او بخواهد اعتقاد مردم را به دست بگیرد. پائولوسپولس بارها شده بود که (مانند سایر رسولان مسیح) از طرف مردم مورد پذیرش نشود و او بدون لعنت و نفرین، آن محل را ترک نمود<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، اعمال رسولان، باب 18، آیۀ 6}}</ref>. او هیچگاه اعتقاد مردم را به دست نگرفت، همچنان که از نامه های او بر می آید، کلیساهایی (چمع های مسیحی ای) که او خود در بین اقوام غیریهودی پایه گذاری کرده بود، بر خلاف خواست او نیز عمل می کرده اند. پولس همچنین از اینکه کلیسایی به نام "گلیسای پولس" تاسیس شود و باعث جدایی از سایر کلیساها شود که توسط دیگرا حواریون و شاگردان مسیخ پابه گذاری شده بود، به شدت نهی و نکوهش کرده بود<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، رسالۀ اول قرنتیان، باب 1، آیۀ 10 تا 17}}</ref>. پائولوس صاحب حمایت و دستگاه قدرتی نبوده که بخواهد افکار مردم را به دست بگیرد، بلکه خود به رُم برده شد و بنا بر روایات در همانجا بود که توسط امپراتور روم کشته شد.
# پولس ایمان به خدا را شرط اولیۀ رستگاری انسان می داند، اما هیچگاه ادعا نمی کند بعد از ایمان آوردن انسان آزاد است به دور از تورات (بی قانون، بی شریعت) زندگی کند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، رسالۀ غلاطیان، باب 6، آیۀ 13 تا 15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، رسالۀ غلاطیان، باب 6، آیۀ 19 تا 21}}</ref>! این اتّهامی است که در اثر کژفهمی های نامه ها و رساله های او ایجاد شده<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، رسالۀ دوم پطرس، باب 3، آیۀ 15 و 16}}</ref>، همان طور که در کتاب اعمال رسولان مکتوب است<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، اعمال رسولان، باب 21، آیۀ 21 تا 25}}</ref>. هرچند برخی قوانین تورات توسط خود عیسی مسیح تغییر داده شدند، برای مثال، در مورد ممنوعیت قسم خوردن<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 6، آیۀ 33 تا 37}}</ref>، ممنوعیت [[چندهمسری]]<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، انجیل متی، باب 19، آیۀ 1 تا 9.}}</ref> که در تورات حرام نبودند و همچنین تغییر شرایط طلاق<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، انجیل مرقس، باب 10، آیۀ 4 تا 7}}</ref>. همچنبن در [[نامه به عبرانیان|رساله به عبرانیان]] (که توسط یکی از شاگردان مسیح نگارش یافته) خداوند قربانی حیوانات را که در تورات جایز بود، پس از فدا شدن مسیح، لغو می کند و دیگر احتیاجی به قربانی کردن حیوانات نیست<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، رسالۀ عبرانیان، باب 7، آیۀ 27}}</ref>.
# پائولوس اصولاً امکان این را نداشته که باور مردم را در دست بگیرد. پائولوس بارها دستگیر شد و در نهایت به رُم برده شد و قدرت و حمایتی اساساً وجود نداشته تا او بخواهد اعتقاد مردم را به دست بگیرد. پائولوس بارها شده بود که (مانند سایر رسولان مسیح) از طرف مردم مورد پذیرش نشود و او بدون لعنت و نفرین، آن محل را ترک نمود<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، اعمال رسولان، باب 18، آیۀ 6}}</ref>. او هیچگاه اعتقاد مردم را به دست نگرفت، همچنان که از نامه های او بر می آید، کلیساهایی (چمع های مسیحی ای) که او خود در بین اقوام غیریهودی پایه گذاری کرده بود، بر خلاف خواست او نیز عمل می کرده اند. پولس همچنین از اینکه کلیسایی به نام "گلیسای پولس" تاسیس شود و باعث جدایی از سایر کلیساها شود که توسط دیگرا حواریون و شاگردان مسیخ پابه گذاری شده بود، به شدت نهی و نکوهش کرده بود<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، رسالۀ اول قرنتیان، باب 1، آیۀ 10 تا 17}}</ref>. پائولوس صاحب حمایت و دستگاه قدرتی نبوده که بخواهد افکار مردم را به دست بگیرد، بلکه خود به رُم برده شد و بنا بر روایات در همانجا بود که توسط امپراتور روم کشته شد.
 
== برنابا و پولس ==
۳۰۰

ویرایش