پولس رسول: تفاوت میان نسخه‌ها

حذف لینک خارجی و کلمات انگلیسی در متن
(حذف مطالب با استفاده از منابع دسته اول و دارای تفسیر شخصی)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
(حذف لینک خارجی و کلمات انگلیسی در متن)
به مواردی که در بالا ذکر شده البته انتقاداتی وارد است، زیرا موارد ذکر شده فقط توسط پولس نیست که مطرح شده اند، بلکه دیگر حواریون و شاگران مسیح نیز به همین موارد اشاره کرده اند. در ادامه تمامی این موارد با ارجاع به انجیل ها و رساله هایی که سایر حواریون نوشته اند آورده شده اند و هم خوانی آن ها با مطالبی که پولس به آن ها اشاره می کند، واضح است:
 
# مخالفت با روحانیون ریاکارِ یهودی به سبب بدعت گذاری های آنان (مانند اعتقاد به [[تلمود]])،آنان، به هیچ وجه به معنی یهودستیزی نیست و نه فقط پولس، بلکه سایر حواریون مسیح و خود عیسی مسیح در سرزنش روحانیون ریاکار یهودی بارها سخن گفته اند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 23، آیۀ 1 تا 36}}</ref>.
# عیسی در راه پیام نجات بخش الهی فدا شد و از فدا شدن جان خود در این راه دریغ نکرد و قربانی گناهان بشر شد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 1، آیۀ 29}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 7، آیۀ 31 تا 38}}</ref> این موضوع را پولس ابداع نکرد.
# در مورد مسیح بودن عیسی، تمام نگارندگان مسیحی در هر دوره ای به مسیح بودن عیسی اعتقاد و ایمان داشته اند و پولس نبود که عیسی را مسیح نامید<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 1، آیۀ 1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 1، آیۀ 1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 1، آیۀ 17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 20، آیۀ 19}}</ref>.
{{نقل قول|عده‌ای بشارت دادند به اینکه یسوع (حضرت عیسی) همان پسر خداست و در شمارهٔ ایشان پولس هم فریب خورد.}}
 
نویسندۀ کتاب «[[انجیل برنابا]]» (در انگلیسی [[:en:Gospel_of_Barnabas|Gospel of Barnabas]]) (که به باور اکثر محققان، اثری است از قرن 14 یا 15 میلادی و نویسندۀ آن شخصی غیر از [[برنابا]]، و به باور برخی از محققان یک شخص مسلمان بوده <ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=The Historical Course of the Gospel according to Barnabas , by Hosein Tofighi صفحۀ 30}}</ref>) برخی حواریون و رسولان مسیح، از جمله پطرس را در چندین نوبت سرزنش کرده<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=انجیل برنابا، بخش 70 ، شمارۀ 2 تا 10}}</ref> و به ویژه پولس را عامل تحریفِ تعالیم عیسی معرفی می کند و در کتابش به مخالفت با آرای او پرداخته‌است؛<ref>انجیل برنابا، ۲–۱۰، ۵۲: ۱۰–۱۴، ۱۲۸: ۸، ۲۱۲: ۵–۶، ۲۱۸: ۳، ۲۲۲: ۳–۳۳۷.</ref> به این کتاب (انجیل برنابا) از سوی محققان به دیدۀ تردید نگاه شده، زیرا در نامه ای بسیار کُهن (نگاشته شده در قرن دوم میلادی) ، که آن را نیز به برنابا منسوب می کنند ([[:en:Epistle_of_Barnabas|رسالۀ برنابا]] که در انگلیسی Epistle of Barnabas نام دارد و البته آن هم نویسنده ای غیر از برنابا داشته)، در دفاع از الوهیت مسیح، مصلوب شدن و رستاخیز مسیح نوشته و شباهتی بین "رسالۀ برنابا در انگلیسی Epistle of Barnabas" و "انجیل برنابا در انگلیسی Gospel of Barnabas" وجود ندارد.
 
== درگذشت ==
۳۰۰

ویرایش