تفاوت میان نسخه‌های «طبقه اجتماعی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
به‌طور کلی جامعه شناسان سه طبقهٔ اجتماعی را مشخص می‌کنند:<ref>جامعه‌شناسی زنان اثر [[پاملا آبوت]] / کلر والاس ترجمهٔ منیژه نجم عراقی – نشر نی – چاپِ سوم 1383 – صفحهٔ 43</ref>
* طبقهٔ ممتاز: این طبقهٔ بخشِ کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دهد .(حدودِ ۱۰ درصد) و چندان موردِ توجهِ جامعه شناسان نبوده‌است. این طبقه شاملِ اشرافِ زمین‌دار و کسانی است که از راه مالکیت بر زمین، تجارت، مستغلات و امثالِ آن امرار معاش می‌کنند و مارکسیست‌ها، آن‌ها را بورژوازی می‌نامند. مستخدمانِ عالی رتبهٔ دولت، رؤسای نیروهای نظامی و اعضای حکومت را نیز می‌توان در همین ردیف جای داد.
* طبقهٔ متوسط (میانی): این طبقه را کارگرانِ متخصص و کارمندان تشکیل می‌دهند. مثلاً معلمان، پزشکان، استادانِ دانشگاه، روحانیون، مدیرانِ کارخانه‌ها، کارکنانِ دفتری، مستخدمانِ دولت و غیره. بر اساس [[نظریه پارادوکس منافع،منافع]]، طبقه متوسط 40 درصد از جمعیت هر جامعه ای را شامل می شود که از 10 درصد ممتاز ثروت کمتری داشته و از 50 درصد فقیر جامعه، ثروت بیشتری در اختیار دارند. به عبارتی دیگر، طبقه متوسط دهک های 6 تا 9 را شامل می شود.<ref name=":1" />
* طبقهٔ کارگر: این طبقه از کارکنانِ خدمات و کارگرانِ یدی مثلاً پیشخدمت، آشپز، مکانیکِ اتوموبیل، بنا، رفتگر، کارگرانِ کارخانه‌ها و غیره تشکیل می‌شود که مارکس ایشان را [[پرولتاریا]] نامید.
 
۱۱

ویرایش