تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان کنونی با طولانی‌ترین دوره حکمرانی»

بدون خلاصه ویرایش
(پادشاهان درگذشته حذف)
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1973|9|15}}
| {{age in years and days|1973|9|15}}
|-
| ۱۱
| [[احمد شاه پاهانگ]]
| [[پاهانگ]] ([[مالزی]])
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1930|10|24}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1974|5|7}}
| {{age in years and days|1974|5|7}}
|-
| ۱۲
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1974|9|18}}
| {{age in years and days|1974|9|18}}
|-
| ۱۳
| [[خوآن کارلوس اول اسپانیا]]
| [[اسپانیا]]
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1938|1|5}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1975|11|22}}
| {{age in years and days|1975|11|22}}
|-
| ۱۴
|-
| ۱۷
| [[آکی‌هیتوناروهیتو]]
| [[ژاپن]]
| {{میلادی|link=off|format=dmy|19331960|122|23}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|19892019|110|723}}
| {{age in years and days|19892019|110|723}}
|-
| ۱۸
* پادشاه تایلند [[واجیرالونگکورن]]
* سلطان عمان [[هیثم بن طارق آل سعید]]
* پادشاه [[اسپانیا]] [[فلیپه ششم اسپانیا]]
 
* شاه [[ژاپن]] [[ناروهیتو]]
== پانویس ==
{{پانویس}}