تفاوت میان نسخه‌های «پانل خورشیدی»

تکیه گاه‌های یا سکوهای میله‌ای که مستقیماً به زمین وصلند یا در داخل سیمان و بتون جای می‌گیرند
تکیه گاه‌های فندانسیونی مثل صفحات بتونی یا فوتینگ‌ها
تکیه گاه‌هایی با فوتینگ شن ریزی شده، مثل پایه‌های بتونی و فولادی که برای ایمنی سیستم ماژول و حفظ آن در محل، از وزن خود استفاده می‌کنند و به نفوذ در زمین نیازی ندارند. این نوع نصب مناسب جاهایی است که حفاری ممکن نیست مثل گورستان‌های سر پوشیده. امکان تعویض مکانی این سیستم‌ها نیز وجود دارد. چیز خوبیه
 
== نصب بر روی پشت بام ==
کاربر ناشناس