تفاوت میان نسخه‌های «واکنش‌ها به مرگ محمدرضا شجریان»

 
{{Tweet|name=[[رضا پهلوی]]|username=PahlaviReza|date=۱۳ مهر 1399 |text=جماعتی که نظر را حرام می‌گویند
نظر حرام بکردند و خون خلق حلال صدای خسرو آواز ایران خاموش نمی‌شود|ID=1314230583455776772|centerleft=yes|reference=<ref>{{یادکرد خبر|تاریخ=مهر 1399 |عنوان=واکنش‌های گسترده به مرگ شجریان |ناشر=رادیو فردا|doi=|تاریخ بازدید=مهر 1399 |نشانی=https://www.radiofarda.com/a/shajarian-reaction-politicalsocial-reaction/30883208.html}}</ref>|image=Reza Pahlavi by Gage Skidmore.jpg|width=350px}}
 
{{Tweet|name=[[مهناز افشار]]|username=AfsharMahnaz|date=۱۳ مهر 1399 |text=امشب تن خسته ایران با مردمانش در عزای عمومی نشستن. امید که در آینده آرامش و شادی تقدیم به سرزمین و مردم نازنین ایران بشه.آمین |ID=1314273125404639233|centerleft=yes|reference=<ref>{{یادکرد خبر|تاریخ=مهر 1399 |عنوان=واکنش‌های گسترده به مرگ شجریان |ناشر=رادیو فردا|doi=|تاریخ بازدید=مهر 1399 |نشانی=https://www.radiofarda.com/a/shajarian-reaction-politicalsocial-reaction/30883208.html}}</ref>|image=Mahnaz Afshar 20180209 03.jpg|width=350px}}
 
{{Tweet|name=[[حسن روحانی]]|username=Rouhani_ir|date=۱۳ مهر 1399 |text=استاد محمدرضا #شجریان چهره برجسته هنری و آفریننده ماندگارترین نواهای دلنشین ایرانی و خواننده ربنای رمضان، ميراث ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.
یقیناً ملت قدرشناس ایران، نام و یاد و آثار اين هنرمند محبوب را همواره در خاطره‌ها، زنده نگاه خواهد داشت. روحش شاد و یادش گرامی|ID=1314214103792013314|centerleft=yes|reference=<ref>{{یادکرد خبر|تاریخ=مهر 1399 |عنوان=واکنش‌های گسترده به مرگ شجریان |ناشر=رادیو فردا|doi=|تاریخ بازدید=مهر 1399 |نشانی=https://www.radiofarda.com/a/shajarian-reaction-politicalsocial-reaction/30883208.html}}</ref>|image=Hassan Rouani 2017 portrait.jpg|width=350px}}
 
===واکنش های خارجی ===