تفاوت میان نسخه‌های «توان (فیزیک)»

به نسخهٔ 29433687 از (Nature (Phisics (بحث) برگردانده شد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 29433687 از (Nature (Phisics (بحث) برگردانده شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
| symbols = {{mvar|P}}
| baseunits = [[کیلوگرم|kg]]⋅[[متر|m]]{{sup|2}}⋅[[ثانیه|s]]{{sup|−3}}
| dimension = wتلتالاwikidata
ikidata
| derivations =
{{ublist
۱٬۴۱۰

ویرایش