تفاوت میان نسخه‌های «رباط‌کریم»

اشتباه تایپی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه واگردانی دستی
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|مذهب=شیعه دوازده امامی
|مساحت=۲۷۵ کیلومتر مربع
|ارتفاع=۱۰۷۵ ۱۰۸۰ متر
|میانگین‌دما=۱۶
|میانگین‌بارش‌سالانه=۲۲۰
۱۱

ویرایش