سیلماریلیون: تفاوت میان نسخه‌ها

فرمانروای حلقه ها را که اشتباه نوشته شده بود به ارباب حلقه ها تغییر دادم
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(فرمانروای حلقه ها را که اشتباه نوشته شده بود به ارباب حلقه ها تغییر دادم)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
:۳. [[کوئنتا سیلماریون]] «تاریخچهٔ سیلماریل‌ها» - داستان اصلی سیلماریون که شامل داستان‌های دوران دو درخت [[والینور]] و [[دوره اول]] می‌شود
:۴. آکالابت «سقوط نومه نور» - داستان سقوط [[نومه نور]] و مردمانش و [[دوره دوم]]
:۵. حدیث [[حلقه‌های قدرت]] و [[دوره سوم]] - که با آن این حکایت‌ها به پایان می‌رسد و راهنمایی است بر فرمانروایارباب حلقه‌ها
 
== منابع ==
۳

ویرایش