تفاوت میان نسخه‌های «نجات نل (فیلم ۱۹۱۵)»

صفحه‌ای تازه حاوی «نجات نل (Salvation Nell) یک فیلم در ژانر درام گمشده فیلم سال 1915 میلادی به کارگردانی...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «نجات نل (Salvation Nell) یک فیلم در ژانر درام گمشده فیلم سال 1915 میلادی به کارگردانی...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)