تفاوت میان نسخه‌های «فرانچسکو برناردی (نقاش)»

صفحه‌ای تازه حاوی «فرانچسکو برناردی ، معروف به بیگولارو (شکوفایی نیمه اول قرن ۱۷) نقاش ایتالیا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «فرانچسکو برناردی ، معروف به بیگولارو (شکوفایی نیمه اول قرن ۱۷) نقاش ایتالیا...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری عدم استفاده از یادکرد و پانویس
 
(بدون تفاوت)